”Konsumtionen i världen kommer att öka”

TEMA En mänskligare stad

– Alla som går igenom vår process ska få med sig miljötänkandet. Vi tvingar inte in miljöaspekten, men vi vill medvetandegöra framtidens entreprenörer om vikten av att tänka hållbart, säger Lykke Westgren, affärscoach på KTH Innovation.
Publicerad 2019-04-16

– Konsumtionen i världen kommer att öka enormt i framtiden, samtidigt som de globala målen i Agenda 2030 ska nås. Det är bara att sätta på sig uppfinnarhatten och hitta bra lösningar, säger Lykke Westgren, affärsutvecklings-coach med inriktning social hållbarhet på KTH Innovation.

De närmaste årtiondena förutspås påfrestningarna öka för vår jord inte minst genom det växande konsumtionstrycket.

– Den största förändringen världsmarknaden står inför är att antalet människor som förbättrar sin levnadsstandard till medelklass ökar lavinartat, säger Lykke Westgren.

Sedan mars 2019 hjälper hon forskare och studenter på KTH att förverkliga sina affärsidéer, med fokus på hållbarhetsfrågor.

Vill du lyckas  tänk miljö

– Jag säger att jag jobbar med idéer, inte bolag – det är en spännande process kvar till själva företagsverksamheten för folk som kommer till våra dörrar på KTH Innovation . Att tänka på miljöaspekten redan från start kan vara en förutsättning för att bolag ska lyckas i framtiden.

Lykke Westgren har en bakgrund på bland annat Serendipity  och har länge jobbat med hållbarhetsfrågor.

– Hit till KTH kommer forskare och studenter som är superduktiga inom teknikutveckling, men som ofta saknar erfarenhet vad gäller marknaden, utveckling av affärsidéer och kommersialisering av forskning. Det hjälper vi dem med!
 

Vad ser du som viktigast att lyfta fram i din coaching till blivande startup-bolag?
– Om en affärsidé exempelvis går ut på att tillverka nya smarta material kan man se över hur produkterna designas för att kunna återvinnas på bästa sätt.

Lykke Westgren påpekar även att det finns risker med att inte se till hållbarhetsaspekten tidigt – hur kan exempelvis nya miljöregleringar eller subventioner påverka leverantörskedjan i framtiden?

De globala målen  styr upp marknaden redan i dag. Innovatörer som kommer till oss är i så tidig fas i sitt företagande att de fokuserar på att leverera. Då påminner jag om att de kanske kommer att byta leverantörer 20 gånger under resans gång...

Viktigt att komma ihåg i sammanhanget ”hållbarhet” är även den sociala aspekten, framhåller Lykke Westgren.

Som exempel bör ett företag som satsar på innovativa textilier tidigt kontrollera att tyget inte importeras från en fabrik med bristfälliga arbetsvillkor.

– Det är viktigt att företagaren själv kan stå för och skriva under på verksamhetens förutsättningar, särskilt om företaget växer sig stort framöver.

Lykke Westgren poängterar också att framtidens företagare har chansen att rent konkret påverka utvecklingen i samhället positivt.
– Det kan exempelvis gälla att medverka till att skapa bättre arbetsvillkor hos underleverantörer.

Teamet på KTH Innovation hjälper sammanlagt omkring 300 företagsidéer framåt varje år.
För majoriteten start-ups är finansiering en nyckelfråga, och de flesta investerare vill i dag se en tydlig koppling till hållbarhet.

– Från svenskt perspektiv kan vi sätta ribban för hållbarhet mycket högre än många andra länder. Vi i Sverige är i topp i världen gällande miljömedvetenhet och sociala frågor, säger Lykke Westgren och tillägger:

– Eftersom vi i Sverige redan ”tickar i flera boxar” som krävs för hållbarhetsmålen så behöver vi redan nu gå vidare med miljöarbetet här. Vi kan vara föregångsland och sätta en miljöstandard internationellt.

Text: Katarina Ahlfort
Foto: Susanne Kronholm

Våga testa din uppfinning hos KTH Innovation

Personerna som kommer till KTH Innovation  kan vara allt från en student med en appidé till ett forskarteam som lagt tio år på att utveckla ett nytt material.
– Långt ifrån alla idéer håller hela vägen, men om den första idén inte funkar så kanske den tredje, femte eller tionde idén gör det, säger Lykke Westgren.
Hon framhåller att även om bolaget i fråga inte överlever finns ett stort mervärde i att personerna som deltagit i startup-processen har fått en ”ovärderlig utbildning och ett otroligt nätverk” till sin kommande karriär.
– Vi ser att 25 procent av alla som kommer i kontakt med oss kommer tillbaka med en ny idé. Vi uppmuntrar alla att testa!

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2019-04-16