KTH har klättrat upp över 100-strecket i QS senaste världsranking.

KTH bland världens hundra bästa

Publicerad 2019-06-19

KTH rankas som 98:e främsta lärosäte i världen av QS World University Rankings, en förbättring med sex placeringar jämfört med i fjol. En förklaring till avancemanget är KTH:s starka internationalisering.

Att höra till världens hundra bästa har både ett symboliskt värde och ökar möjligheterna för genomslag:

– Det ger betydligt större internationell synlighet och prestige samt andra fördelar för KTH än om vi är rankade på plats 101 och högre, säger Per-Anders Östling , KTH:s rankingexpert.

Klättringen på QS rankinglista beror bland annat på förbättringar inom de indikatorer som mäter internationalisering: andel internationella lärare/forskare och andel internationella studenter.

– KTH har en hög internationaliseringsgrad, som även ökar. Efter ett stort tapp av antalet internationell studenter i samband med introduktionen av studieavgifter har nu antalet betalande internationella studenter ökat relativt mycket.

KTH står sig också starkt inom de båda ryktesmätningarna, Academic reputation och Employer reputation, som baseras på enkäter till lärosäten och arbetsgivare.

– Det visar att KTH har ett starkt internationellt varumärke och att KTH:s forskning och utbildning har ett mycket gott internationellt rykte.

De senaste fem, sex åren har KTH gått starkt framåt inom området antal citeringar per lärare/forskare, som visar genomslaget för KTH:s forskningsresultat i internationella publikationer. Ett positivt tecken som bådar gott inför framtiden, enligt Per-Anders Östling.

Hur ser utsikterna ut för KTH:s ranking hos QS närmaste tiden?
– Under förutsättning att QS inte gör några större metodologiska förändringar är min bedömning att KTH också de kommande fyra åren kommer att vara rankat mellan position 95 och 110.

Text: Christer Gummeson

Så här ser resultatet ut för respektive indikator:

  • Academic reputation, viktat 40 procent, (baserad på enkät med 94 000 svar) – 166
  • Employer reputation, viktat tio procent, (baserad på enkät med 45 000 svar) – 102
  • Antal lärare/forskare per student, viktat 20 procent, – 229
  • Antal citeringar per lärare/forskare, viktat 20 procent, (hämtat ur Scopus) – 82
  • Andel internationella lärare/forskare, viktat fem procent, – 116
  • Andel internationella studenter, viktat fem procent, – 229

Här finns QS ranking i sin helhet

Fakta: Ranking

De ledande internationella rankingarna  syftar till att mäta excellens inom forskning, utbildning och samverkan. Rankingars betydelse har tilltagit under senare år och har bland annat stor inverkan på rekrytering av internationella studenter och forskare, alumnernas anställningsbarhet, möjligheter till samarbete med andra världsledande universitet och multinationella företag samt att hävda sig i den internationella konkurrensen om externa forskningsmedel liksom i satsningar på excellens. 

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Forskning
Senast ändrad: 2019-06-19