Patrik Svensson, gästprofessor på KTH, är ansvarig för det strategiska samarbetet mellan KTH och KB Digital Humanities Stockholm. (Foto: Marc Feminia)

KTH satsar på gränsland mellan teknik och humaniora

Publicerad 2019-02-05

Algoritmer som löper amok och teknisk infrastruktur som glömt bort sina användare är några av de företeelser som en forskare inom digital humaniora undersöker. Eller att bygga digitala verktyg för datadriven analys av stora arkivmaterial. KTH och Kungliga Biblioteket startar nu ett strategiskt samarbete inom detta område - i gränslandet mellan teknik, humaniora och samhällsvetenskap.

– Samarbeten kring detta är nödvändigt och har stor potential. Vi vill sätta Stockholm och KTH på kartan, berättar Patrik Svensson, blivande gästprofessor på KTH och ansvarig för satsningen från KTH:s sida.

Han kommer senast från UCLA i USA där han varit med i utvecklingen av liknande initiativ. Han har också byggt humanistiska labbmiljöer och deltagit i utvecklingen av presentationsprogramvara.

– KTH har också en tradition inom detta område och det finns som en uttalad vision i den senaste utvecklingsplanen, säger Patrik Svensson.

Som exempel på frågeställning en forskare inom detta gebit kan syssla med säger han:

– Hur kan man till exempel – som inom KTH:s excellenscentrum REXSAC - föra samman och gestalta arkivmaterial, intervjuer och naturvetenskapliga data för att bättre förstå utvecklingen av råvaruutvinning och industri i Arktis och delta i dialog om regionens långsiktiga hållbarhet?

Gunilla Herdenberg, riksbibliotekarie, och Sigbritt Karlsson, rektor KTH befäster samarbetet.

Vid lanseringen konstaterade KTH:s rektor Sigbritt Karlsson att alla de utmaningar samhället står inför omöjligt kan lösas inom en disciplin. Hon betonade vikten av just tvärvetenskaplig forskning och utbildning där digital humaniora är ett exempel.

– KTH har en viktig roll att spela här såväl nationellt som internationellt, sade hon.

Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid KTH, som var en av talarna vid lanseringen, påtalade att reflekterande och ansvarstagande etik när det gäller teknikutveckling inte är ett nytt område, men att behovet av ett mer humanistiskt och ifrågasättande perspektiv ökat.

Vid sidan om samarbetet med KB startas också prototypverksamheten Humanities Tech KTH, som handlar om hur humanistisk kunskap kan bidra till att möta samhälleliga utmaningar och komplexa problem i relation till sociotekniska system som smarta städer, sökmotorer och autonoma system.

Patrik Svensson menar att humaniora kan ta en aktiv roll genom att både utveckla kritiska perspektiv och vara med att tänka fram och bygga nya lösningar.

– Vi vill gärna vara med från början och göra saker med andra – både inom och utom KTH. Det känns jättespännade att vara på KTH, säger Patrik Svensson.

Text: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Forskning
Senast ändrad: 2019-02-05