Miljonanslag till KTH-matematiker

MATTESNILLEN

Publicerad 2016-04-07

Nu står det klart vilka 15 framstående matematiker som får anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) för att lyfta den svenska forskningen inom matematik tillbaka till världstoppen. Hälften av forskarna har en koppling till KTH.

KAW har sedan 2014 tillsammans med Kungliga Vetenskapsakademien stöttat den matematiska forskningen i Sverige genom Wallenbergs akademiprogram i matematik. Några av anledningarna är att Sverige har en lång tradition av internationellt framstående matematiker och att många studenter vill satsa på forskarutbildning inom området. Även efterfrågan på forskarutbildade matematiker är stor. Målet med detta program är alltså att Sverige ska återta en internationell tätposition på området.

Anslagen är inte inriktade på något särskilt område inom matematiken utan stödjer grundforskning. Historien har visat att matematiska problemlösningar ofta kommer långt före förståelsen för hur de kan tillämpas.

Alicia Dickenstein.

Fem väletablerade forskare från utlandet blir gästprofessorer vid svenska universitet. Här är de fyra som blir verksamma vid KTH:

  • Jean-Christophe Yoccoz från Collège de France. Ska studera kaotiskt beteende i dynamiska system, forskning som i förlängningen kan ge ökad förståelse för planetrörelser, finansmarknader, djurpopulationer och smittspridning.
  • Alicia Dickenstein från Universidad de Buenos Aires. Hennes forskning är inriktad på grundläggande aspekter av algebraisk geometri, ett centralt ämne med djupgående och betydande kopplingar till nästan alla grenar av modern matematik. Ett exempel är biokemi.
  • Arno Kuijlaars från KU Leuven. Det aktuella projektet handlar framför allt om asymptotiska frågeställningar som dyker upp i vissa typer av slumpmatriser.
  • Alfonso Montes-Rodriguez från Universidad de Sevilla. Forskningsprojektet handlar om operatorteori med kopplingar till flera andra områden av matematiken som dynamiska system, komplex analys och harmonisk analys.

Fem forskare får pengar till en postdoktoral tjänst i Sverige. Här är de två som blir verksamma vid KTH:

  • Docent Tilman Bauer. Ska arbeta med algebraiska K-teorier, som i sin tur har en koppling till områden som topologi, geometri och talteori.
  • Docent Maurice Duits. Syftet med projektet är att skapa och analysera nya metoder för att studera egenskaperna hos slumpmässiga matriser. Teorin för slumpmatriser har sitt ursprung i statistik och kärnfysik.
Afshin Goodarzi.

Fem forskare får postdoktoral tjänst vid universitet i utlandet och stöd under två år efter återvändandet till Sverige. Här är de som reser ut
från KTH:

  • Afshin Goodarzi kommer att jobba vid Freie Universität Berlin, Tyskland. Ska arbeta med problem inom geometrisk kombinatorik. Kombinatoriken har tillämpningar inom optimeringslära, datavetenskap och datorstödd design (CAD).
  • Andreas Minne kommer att jobba vid Scuola Normale Superiore, Pisa, Italien. Målet för projektet är att bättre förstå det som kallas fria gränser inom matematik. På vilket sätt smälter polarisen? Hur rör sig en skogsbrand? Går det att förutsäga hur cancertumörer växer? Dessa frågor är exempel på problem som kan formuleras med hjälp av just fria gränser.

Wallenbergs akademiprogram omfattar under åren 2014–2022 160 miljoner kronor för 24 utresande svenska postdoktorer och internationell rekrytering av 35 utländska postdoktorer samt 25 gästprofessorer till svenska institutioner. Utöver detta ges ett stöd på 40 miljoner kronor till Kungliga Vetenskapsakademiens Institut Mittag-Leffler, ett av världens tio främsta matematiska institut.

Programmet är ett samarbete med Kungliga Vetenskapsakademien som utvärderar alla nominerade kandidater. Sammanlagt för de åtta forskarna hamnar anslaget på drygt åtta miljoner kronor.

Läs mer om forskarna och projekten på www.wallenberg.com/kaw/

Text: Peter Larsson