Miljoner till KTH:s matematikforskning

Publicerad 2019-03-27

KTH får mer än hälften av medlen i årets satsning på framstående matematiker från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Pengarna går till unga forskare och meriterade gästprofessorer i syfte att stärka svensk matematiks konkurrenskraft.

Simon Larsson.

Sedan programmet startade för fem år sedan har i snitt 25 miljoner per år gått till tjänster och stipendier inom matematikforskningen. I år får 15 matematiker anslag, åtta av dem kopplade till KTH – unga svenska matematiker som får forska utomlands, utländska postdoktorer och meriterade gästprofessor som kommer till svenska lärosäten.

Tre unga matematiker vid KTH får medel för att under två år forska vid utländska universitet. Simon Larsson ska vid Ludwig-Maximilians-Universität, München, Tyskland, forska inom ett område mellan matematisk fysik, geometri och spektralteori. Forskningen rör frågan hur man kan härleda formen på en yta utifrån dess egenvärden, konstanter som beskriver ytan. 

Axel Ringh.

Axel Ringh får medel för att forska vid Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong, Kina. Projektet gäller så kallade schemaläggningsproblem, ett fenomen som kan komma till användning vid exempelvis energitilldelning för smarta elnät eller laddning av elfordon.

Susanna Figueiredo de Rezende.

Susanna Figueiredo de Rezende får en postdoktorstjänst vid the Institute of Mathematics of the Czech Academy of Sciences, Prag, Tjeckien. Forskningen går ut på att förstå varför vissa matematiska satser tillåter korta bevis, medan andra kräver bevis som är så långa att inte ens en dator kan verifiera dem. Tillämpningar finns bland annat i säkerhetssystem vid kärnkraftverk.

Henrik Shahgolian.

Matematikprogrammet ger även medel till tre matematikprofessor på KTH för att rekrytera unga internationella forskare. Henrik Shahgholian får anslag för att studera den dynamik som uppkommer vid kaos och som leder till omedelbar självorganisation. Ett exempel är fysikens fasövergångar – som när vatten fryser till is, organisk tillväxt av storstäder eller att uppnå jämvikt på börsen.

Håkan Hedenmalm.

Håkan Hedenmalm får medel till en postdoktor för forskning inom områdena komplex analys, geometri och sannolikhetsteori. Genom att kombinera metoder från den matematiska analysen och sannolikhetsteorin ska fler aspekter av komplexa fysikaliska system få en strikt matematisk beskrivning.

Danijela Damjanovic.

Stödet till Danijela Damjanovics forskning gäller dynamiska system, ett område som kan betraktas som en bro mellan teoretisk matematik och matematiska tillämpningar. Tillämpningarna för projektet finns inom bland annat biologi, kemi och datavetenskap.

Robert R Bruner.

Två gästprofessor knyts till KTH genom anslagen från Wallenbergs program. Robert R. Brunerär professor vid Wayne State University, Detroit, USA och expert inom området algebraisk topologi som beskriver geometriska objekt med algebraiska metoder. Hans fokus är att göra teorier inom området praktiskt användbara genom att effektivt utföra beräkningar på en dator.

Gernot Akemann.

Gernot Akemann, professor vid Bielefeld Universität, Tyskland, ska i ett projekt skapa och analysera nya metoder för att studera egenskaper hos slumpmatriser. Akemanns arbete bidrar till att öka förståelsen för den matematiska strukturen hos nya modeller.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses matematikprogram sträcker sig över åren 2014–2023 och omfattar 340 miljoner kronor för utresande svenska postdoktorer och internationell rekrytering av utländska postdoktorer samt gästprofessorer till svenska institutioner.

Dessutom ges ett stöd på 73 miljoner kronor till Vetenskapsakademiens Institut Mittag-Leffler, ett av världens tio främsta matematiska institut. Programmet är ett samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien som utvärderar alla nominerade kandidater. Läs mer om forskarna och projekten .

Text: Christer Gummeson

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Forskning
Senast ändrad: 2019-03-27