Odlingsmark inne i berget

TEMA En mänskligare stad

"Min vision är att vi om fem år ska ha startat ytterligare 20 mega-farmar i Sverige. På tio års sikt är målet att vi ska kunna driva upp till 1 000 mega-farmar runtom i landet", säger Albert Payaro.
Publicerad 2019-04-09

Nästan mitt i Stockholm finns 40 000 kvadratmeter odlingsmark.
Inne i ett bergrum som tidigare varit lager för Vin & Sprit i Liljeholmen frodas mängder av bladgrönsaker, redo att säljas till butiker och företag.

Tusentals plantor odlas djupt i berget och grönskar tack vare odlingsteknik som inkluderar avancerade sensorer för att styra bland annat ljus- och bevattningssystem.

KTH-studenten Albert Payaro kom till Sverige från Norge för 1,5 år sedan. Han samlade ihop ett internationellt ingenjörsteam kring sin grundidé till det som skulle bli Urban Oasis – företaget som i dagsläget driver ett pilotprojekt för odling i outnyttjade stadslokaler.

– Vår första pilot-farm är på 120 kvadratmeter, och i nästa steg startar vi en ny mega-farm på 500 kvadrat under sommaren och hösten, berättar han.

Sverige importerar över 70 procent av färska grönsaker

– Min vision är att vi om fem år ska ha startat ytterligare 20 mega-farmar i Sverige. På tio års sikt är målet att vi ska kunna driva upp till 1000 mega-farmar runtom i landet.

Den övervägande delen av alla de bladgrönsaker som säljs i Sverige importeras i dagsläget från andra länder.

– Sverige importerar över 70 procent av alla färska grönsaker, som ruccola och sallad, säger Albert Payaro. Detta enligt Food and Agriculture Organization of the UN  ( FAO )

Skördar hela året

Genom stadsodling enligt Urban Oasis process med inomhusbruk direkt i vatten kan grönsaker odlas året om. Metoden kallas ”hydroponisk”.

– Vattenförbrukningen är minimal just tack vare att grönsakerna odlas utan jord. Vi behöver inte tvätta av våra grönsaker efter skörd eftersom de odlas i en helt ren och kontrollerad miljö, säger Albert Payaro.

– Ytterligare en bonus är att vi inte behöver använda några bekämpningsmedel till odlingarna, tillägger han.

Och eftersom odlingarna är centralt belägna, nära konsumenterna, behövs inga långväga lastbilstransporter för att få ut grönsakerna till kund.

Samarbeten med Ica och Coop

– Projektet gynnar även staden eftersom vi specialiserar oss på att använda outnyttjade utrymmen, som tomma eller övergivna byggnader till våra odlingar.

Bladgrönsakerna skördas en dag före distribution till kund, och placeras i lådor som förvaras fritt i kylskåp i ett dygn.

– På så sätt håller sig grönsakerna torra när de sedan packas i separata förpackningar på 60 gram styck och levereras till affärer eller företag, berättar Albert Payaro.

Söker lämpliga odlingslokaler i hela Sverige

Till Urban Oasis nya mega-farm i Liljeholmens berg har själva odlingssystemet uppdaterats till en 2.0-version: En modul som gör det möjligt att odla i stor skala på ett mer kostnadseffektivt sätt än tidigare.

– I närområdet har vi fått engagerade partnerbutiker som Ica och Coop, som säljer våra produkter ”microgreens” och ”supergreens”.

Just nu förbereds ett omfattande samarbetsprojekt med företaget Sodexo i Södertälje, där en odlingsfarm planeras i anslutning till företagsanläggningar, för grönsaksleveranser till personalmatsalar.

– Vårt långsiktiga mål är att skapa ett decentraliserat nätverk av inomhusfarmar runtom i Sverige, så all odling kan ske i närheten av kunderna och konsumenterna.

Text: Katarina Ahlfort
Foto: Håkan Lindgren

Albert Payaros tips till KTH-studenter som vill satsa på en affärsidé

1. KTH Innovation  är en viktig resurs att ta vara på redan från början, särskilt om du inte vet hur du ska arbeta fram din affärsplan.
2. Lägg minst ett halvår på att utveckla affärsidén och välja ut ditt arbetsteam noggrant. Förberedelserna sparar energi och pengar i längden – går du för fort fram kan det leda till svårigheter gällande ansvarsfördelning och samarbete.
 

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Forskning
Senast ändrad: 2019-04-09