Marita Hilliges tror på en fri akademi. (Foto: Marc Feminia)

Orädd pragmatiker prisas

Publicerad 2018-11-16

Marita Hilliges, generalsekreterare på SUHF, Sveriges universitets- och högskoleförbund är inte rädd av sig. Hon står upp mot det hon tycker är fel och brinner för en vital, modern och självständig akademi.
Marita Hilliges har tilldelats Janne Carlssons stipendium för akademiskt ledarskap från KTH.

– Det känns jätteroligt att få priset så klart. Men jag ser det som ett pris till hela ledningen på Högskolan Dalarna. Vi gjorde så många viktiga saker tillsammans. Vi erövrade forskarutbildningsrättigheter, formulerade vår vision, byggde kvalitetssystem och vi vågade stå upp för det vi trodde på, säger hon och syftar på när hon arbetade som rektor på Högskolan Dalarna.

Stridsäpplet till det senare var om högskolan skulle flytta ihop till ett campus. Regeringen gick in och körde över styrelse och ledning och beslutade att det även i framtiden skulle vara två, ett i Borlänge och ett i Falun.

– Det var en jobbig tid, men vikten av högskolans självstyre framgick med önskvärd tydlighet.

I motiveringen till priset står bland annat: ”Marita Hilliges får priset för sitt akademiska ledarskap i vilket hon kombinerar principfast pragmatism med tydliga värderingar. Hon har i sitt ledarskap gett akademiska värderingar som respekt, integritet och professionalism ett innehåll.”

Marita Hilliges har varit inom akademin hela sitt vuxna liv. Hon är odontolog och professor i neurovetenskap.

Varför är du så svag för akademin?

– Det är så otroligt meningsfullt, akademin skapar det samhälle vi är och kommer att bli. Genom studenterna är vi delaktiga i att bygga framtidens samhälle.

Något mer?

– Ja, det finns en öppenhet för att se saker på nya sätt, vi kan och vet inte allt redan. Det i sin tur leder till en öppenhet för det som är udda och inte likformigt som något gott. Det är också väldigt stimulerande.

Nu arbetar du sedan drygt ett år tillbaka för alla Sveriges 37 högskolor och universitet med högskolans självstyre högt på dagordningen. Finns det likheter med ditt arbete som rektor?

– Ja, de avgörande frågorna är desamma, men nu för alla medlemmar. Rektorsperspektivet bär jag med mig som en stor tillgång och passionen att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärosäten har jag också med mig.

Största skillnaden?

– Det är en mindre organisation, men med ett större område. Och det handlar om att hitta drivkrafterna i våra medlemmars organisationer att samlas kring.

Kan du nämna tre centrala frågor för högskolesektorn just nu?

– Tillsammans, att samla oss, är en grundförutsättning för att skapa långsiktiga lösningar för universitetens och högskolornas egen rådighet och att kunna ta ansvar. Akademisk frihet inom både utbildning och forskning. Tillgänglighet och genomslag- hur ska ny kunskap gestaltas och nå ut till alla. Open science blir omvälvande.

Text: Jill Klackenberg

Fakta

Namn: Marita Hilliges
Ålder: 54 år
Från cv:t: Odontolog, professor i neurovetenskap, rektor för Högskolan Dalarna 2010-2017.
Aktuell som: Mottagare av Janne Carlssons stipendium för Akademiskt ledarskap. Till vardags generalsekreterare på SUHF, Sveriges universitets- och högskoleförbund.
Bostad: Lägenhet på Kungsholmen i Stockholm.
Dröm för mänskligheten: Mycket kärlek och ömsinthet.

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Forskning
Senast ändrad: 2018-11-16