Thibault Helle och Ramtin Massoumzadeh, tidigare studenter på KTH, berättade om startup-företaget Labtrino. I förgrunden boken Maskingenjören gör världen bättre som delades ut efter seminariet. (Foto: Fredrik Persson)

På spaning efter framtidens utmaningar

Publicerad 2019-12-13

Framtidens ingenjör för en bättre värld – hur kan den se ut? Ett 70-tal personer analyserade, ventilerade och diskuterade vilka färdigheter en ingenjör behöver i en värld stadd i ständig och snabb förändring.

Det var KTH som tillsammans med IVA:s avdelning för Maskinteknik arrangerade seminariet i biblioteket på KTH Campus. Efter att vicerektor för forskning Annika Stensson Trigell och Monica Bellgran, föreståndare för KTH:s plattform för Industriell transformation hälsat välkommen följde en rad presentationer. De handlade om allt från hur KTH integrerat hållbar utveckling i all utbildning och olika exempel på hur utbildning kan bedrivas genom exempelvis metoden utmaningsdriven utbildning. Men även två konkreta exempel på framgångsrika innovationer som tagits fram vid KTH och en avslutande paneldebatt.

Professor Per Lundqvist gjorde en exposé över hur utbildningen utvecklats på KTH under de senaste 20 åren. Från mer traditionella teknikvetenskapliga kurser till att också formulera och bygga lösningar på utmaningar från verkligheten utanför universiteten.

– Det är en jättespännande resa där utbildningen utvecklats. Med utmaningsdriven utbildning har lärarens roll revolutionerats. Tidigare jobbade man oftast med kurser där läraren vet svaret, i det här fallet kanske ingen vet svaret. Läraren har en mer coachande roll.

Under seminariet berättade ett par före detta studenter hur de utvecklat innovationen Labtrino – en intelligent vattenmätarsystem för lägenheter.

– Vi hade gärna lärt oss mer om det praktiska när det gäller produktion när vi gick på KTH, sade Ramtin Massoumzadeh, en av startupföretagets grundare.

I paneldebatten disuterades vilka färdigheter som kommer att behövas i morgondagens samhälle.

I den avslutande paneldebatten med representanter från industri och akademi var många av deltagarna ense om att dagens studenter måste vara beredda att lära nytt hela livet i och med de snabba skiftena i samhällsutvecklingen. Etik, än mer utmaningsdriven utbildning, helhetsperspektiv och kompetensväxling när olika branscher ställer om stod på önskelistan.

– Dagens ingenjörer behöver andra saker än förr. Globaliseringen gör att de problem vi ska hitta lösningar på är allas problem – inte bara Sveriges eller Europas. Det räcker inte med att bara kunna räkna och konstruera. Vi behöver vara mer än ingenjörer – inte minst ha mer kunskap i hur man kommunicerar sina resultat, sade Abel Valko, student inom maskinteknik.

Text: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2019-12-13