Sensor hittar svårupptäckta men vanliga sjukdomar

Bilder som föreställer hypokloritsyra genererad i levern hos en mus.

NYHET

Publicerad 2017-01-16

Forskare vid bland annat KTH arbetar just nu med en teknik som stor träffsäkerhet kan upptäcka så kallade biomarkörer för diagnoser som cancer och olika inflammatoriska sjukdomar. Tekniken, som bland annat består av en sensor, ska erbjuda bättre finkänslighet än redan existerande diagnosverktyg menar forskarna.

Hypokloritsyra (HOCl) är en av de reaktiva molekyler som vårt immunförsvar frisätter för att attackera bakterier och parasiter som intagit våra kroppar. Men det är inte bara vid infektioner som hypokloritsyra frigörs. Den genereras också som ett resultat av olika vävnadsskador som orsakar och ibland till och med förvärrar olika diagnoser. Bland dem återfinns inflammatoriska sjukdomar i lungor och lever, hjärtinfarkter, cancer, åderförkalkning och neurodegenerativa sjukdomar som Parkinsons och Huntingtons sjukdom.

Yonglei Wang, forskare på KTH.

Ett problem är att denna viktiga biomarkör är svår att upptäcka och karaktärisera. Olika tekniker som gör att molekylen avger ljus när den absorberar elektromagnetisk strålning, har visat sig otillräckliga. De har varken varit tillräckligt finkänsliga eller noggranna för att spåra molekylen i mänsklig vävnad för diagnostik och medicinsk forskning.

– Att finna biomarkören har varit en stor utmaning, särskild som hypokloritsyra lätt reagerar med andra biologiska molekyler och närvaron av olika antioxidanter i celler, som glutation och cystein, säger Yonglei Wang, forskare på KTH.

Han har tillsammans med Run Zhang, forskare vid University of Queensland, utvecklat och testat en ny så kallad kemoreceptor. Enligt de båda forskarna ska verktyget vara det mest kraftfulla som finns idag för In situ-tester när det kommer till hypokloritsyra i levande celler.

Forskarna har prövat tekniken på zebrafiskar och möss, och Yonglei Wang säger att de varit framgångsrika när det kommer till att upptäcka hypokloritsyra i levande celler kopplade till leverskador.

– Hypokloritsyra är bland annat associerad med olika typer av inflammatoriska sjukdomar, men även cancer. Vår teknik är ett kraftfullt verktyg för att undersöka kroppens produktion av hypokloritsyra och dess betydelse för de här diagnoserna. Detta kan i sin tur förhoppningsvis påverka biomedicinsk forskning och diagnosticering av sjukdomar kopplade till hypokloritsyra i positiv riktning, säger Yonglei Wang.

Forskarna kommer att få sitt resultat publicerat i den vetenskapliga tidskriften Biosensors and bioelectronics under januari 2017.

Text: David Callahan

För mer information, kontakta Yonglei Wang på wang1@kth.se.