Sett och hört på KTH

NYHET

Publicerad 2017-06-15

Regeringen har tagit beslut om förordnande av ledamöter i det vetenskapliga rådet vid Tillväxtanalys. Från KTH har man valt ut Kristina Nyström (docent) och Hans Westlund (professor) till ledamöter.

Tillväxtanalys är en analysmyndighet under Näringsdepartementet och det vetenskapliga rådet har till uppgift att bistå myndigheten i vetenskapliga frågor om metoder och kvalitet i myndighetens verksamhet. Det består av externa forskare med stort kunnande inom områden som är relevanta för Tillväxtanalys verksamhet.

KTH-forskaren Alex Korkovelos har fått ta emot priset "Young Researcher Award 2017" från organisationen International Hydropower Association, IHA. Utmärkelsen ges till Alex Korkovelos för att han tillsammans med forskarkollegor utvecklat en vattenkarta (Micro-hydro map) över kontinenten Afrika som hämtar data från och tar hänsyn till GIS, topologi och nederbörd.

Monica Lindgren och Johann Packendorff, båda professorer vid avdelningen för Organisation och Ledning på KTH, är 2017 års vinnare av "PMI Research Achievement Award". De tilldelas utmärkelsen bland annat för att ha grundat och drivit nätverket Making Projects Critical (MPC) som fram till idag genomfört åtta internationella forskningskonferenser. De får även utmärkelsen för sin mångåriga forskning som öppnat upp projektledningsfältet för kritiska perspektiv.

Mastersstudenten Fanny Lindberg från Energiteknik på KTH har fått andra plats i REHVA:s internationella och årliga studenttävling. REHVA är en intresseorganisation för de ingenjörer som är verksamma i VVS-branschen, och inbegriper över 100 000 verksamma i 27 länder.

Tolv unga forskare får Ingvar Carlsson Award i år. Bland dem återfinns Oscar Grånäs som för närvarande befinner sig på Harvard-universitetet. Han får Ingvar Carlsson Award för att forska om och jobba med modellering av korrelerade material för framtidens teknik.

Huvudsyftet med priset och anslaget är att stödja yngre hemvändande postdoktorer med ambition att starta en självständig och nyskapande forskningsverksamhet i Sverige. Varje mottagare får 4 miljoner kronor och ett personligt stipendium om 60 000 kr. 

Hans Werthén-fonden har utsett årets stipendiater för studier utomlands. Stipendierna ger unga talanger möjlighet till upp till ett års fördjupning utomlands inom naturvetenskap, teknik, ledarskap, ekonomi och juridik. Tre studenter på KTH har 2017 tilldelats ett stipendium var, och dessa tre studenter är Guang Yang som forskar om trådlösa nätverk (reser till University of Notre Dame, USA), Pouya H. Moud som forskar om förnybara energiprocesser (reser till Polytechnique Montréal, Kanada) och David Larsson som forskar om bildbaserat verktyg för hjärttrycksuppskattningar (reser till King's College, England).

Jakob Nordström, universitetslektor på KTH, har fått ett konsolideringsbidrag från Vetenskapsrådet, VR. Man skulle kunna kalla det för en svensk version av ERC:s Consolidator Grants. Anslaget är på 12 miljoner kronor fördelat över sex år, vilket är längre än vanligt och ungefär tre gånger mer pengar än ett vanligt VR-anslag. 

Jakob Nordström verkar i gränslandet mellan matematik och datavetenskap med det som kallas för P vs. NP-problemet. Problemet är svårt att beskriva exakt i en kort, populärvetenskaplig sammanfattning, men utnämndes i samband med millennieskiftet av Clay Mathematics Institute till ett av de sju så kallade "Millennium Problems" som utgör verkligt stora utmaningar inom den moderna matematiken.

Sveriges unga akademi, en intresseorganisation vars syfte bland annat är att stärka unga forskares röst i den forskningspolitiska debatten och arbeta med att föra ut forskning till unga fyller 6 år. I samband med detta väljs sex nya ledamöter in i akademin, och bland dem återfinns Josefin Larsson, docent i astronomi vid KTH. 

Josefin Larsson är astronom och arbetar med extrema rymdhändelser, som exploderande stjärnor och svarta hål. Frågor som speciellt intresserar henne är vad som triggar explosionerna och hur det går till när supersnabba jetstrålar bildas i närheten av svarta hål.

Den 31 augusti är det dags för Life Science Technology Day på KTH centrala campus vid Vallhallavägen. Livsvetenskap och forskning runt problem kopplade till bland annat antibiotikaresistens och smittspridning kommer att behandlas under dagen. Etablerade experter som Christopher Voigt från MIT och Bryan Tracy, vd och medgrundare av White Dog Lab kommer att tala.

Text: Peter Ardell

Till sidans topp