Sett och hört på KTH

Publicerad 2017-11-14
Åsa Östman och Aron Björkholm.

Studentpriset Årets Lean-byggarstudent gick till Åsa Östman och Aron Björkholm från KTH. Det nyinrättade priset delades ut i samband med mässan Nordic på Svenska Mässan i Göteborg. Åsa Östman och Aron Björkholm fick priset för ”…ett väl utfört examensarbete som adresserar en aktuell fråga – tredjepartslogistik i byggsektorn…” ”…Arbetet fokuserar på entreprenörens perspektiv och dennes önskan att åstadkomma en logistiklösning som är flexibel och följsam genom ett byggprojekt…”. Läs mer på Lean Forum Byggs webbplats .

Fyra nya industridoktorander till KTH. Det blev resultatet när Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) nyligen beslutade om finansiering av tolv nya industridoktorander vid svenska lärosäten. SSF har avsatt 30 miljoner kronor för en satsning på forskarutbildning till doktor eller licentiat under 2017. Varje bidrag inom programmet täcker medel för forskning och egen forskarutbildning för en industridoktorand/industrilicentiand i samverkan mellan näringsliv och akademi. De fyra projekten på KTH som beviljats finansiering är:

  • ”Inlärningsbaserad hårdvarudesign för 5G”. Företag: Ericsson. Handledare på KTH: Carlo Fischione.
  • ”Olyckstoleranta kärnbränslen”. Företag: Westinghouse Electric Sweden. Handledare på KTH: Pär Olsson.
  • ”Ultra-hög tillförlitlighet och motståndskraft i CPS”. Företag: Ericsson. Handledare på KTH: Marina Petrova.
  • "Sändare och mottagare för höghastighetskommunikation”. Företag: Finisar Sweden AB. Handledare på KTH: Sergei Popov.
Vasiliki Kalavri.

Utmärkelsen IBM Innovation Award 2017. Det har Vasiliki Kalavri, forskare på Skolan för informations- och kommunikationsteknik, tilldelats för sin avhandling “Performance Optimization Techniques and Tools for Distributed Graph Processing”. För att komma ifråga för utmärkelsen om 5000 Euro ska man ha producerat "An outstanding PhD thesis that presents an original contribution to informatics or its applications in one of the following fields: - Cognitive Computing - Social Media -Analytics & Big Data - Mobile Computing - Cyber Security - Cloud Computing. The informatics part of the work must be both thorough and advanced”. Vasiliki Kalavri tar emot utmärkelsen vid en ceremony hos IBM i Bryssel den 20 november.


Forskarskolan inom neutronspridning, finansierad av Stiftelsen för Strategisk Forskning, och där KTH är en partner hade nyligen introduktionskurser tillsammans med den Nordiska forskarskolan, NNSP. Det uppmärksammades på förstasidan på ESS (European Spallation Source) webbplats.

Digitalisera för hållbarhet – så kan IT fungera som ett verktyg för hållbar utveckling. Det är rubriken för ett seminarium som Centre for Sustainable Communications vid KTH arrangerar på Nalen i Stockholm tisdag 21 november. Medverkar gör bland annat digitaliseringsminister Peter Eriksson, Stockholms miljöborgarråd Katarina Luhr, Ericssons hållbarhetschef Mats Pellbäck Scharp och forskningsprogrammet Viable Cities programchef Olga Kordas, KTH. Mer information och anmälan här .

Institutionen för matematik har fått två nya affilierade professorer. Konstantin Mischaikow är professor vid Rutger University och Per-Gunnar Martinsson är professor vid University of Oxford. De sitter också båda i styrelsen för Brummer & Partners MathDataLab .

Linnea Hjelm är KTH:s kandidat i årets upplaga av SIYSS, ett årligt arrangemang där 25 av världens främsta unga forskare bjuds in till Stockholm för att ta del av ett unikt program under Nobelveckan i december. Projektet hon deltar med är hennes examensarbete för civilingenjörsexamen från Skolan för bioteknologi. Det handlar om att selektera fram en ny proteinbindare som blockerar interaktionen mot ett ytprotein i bakterien Streptococcus pneumoniae, som orsakar farliga lunginfektioner.

Årets upplaga av KTH Sustainability Day äger rum torsdag den 16 november klockan 13–17 i kårhuset Nymble på Drottning Kristinas väg 15. Under eftermiddagen presenteras banbrytande forskning som adresserar de globala hållbarhetsmålen. Medverkar gör bland andra Karin Bradley, universitetslektor i hållbar stadsutveckling KTH och programschef Mistra Sustainbable consumption, Olga Kordas, forskare vid Institutionen för Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik KTH samt programchef för det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities, samt Anette Scheibe Lorentzi, stadsbyggnadsdirektör Stockholms stad. Mer information och länk för registrering här .

Bostadsbristen: vad kan vi lära oss av miljonprogrammet? Enligt Boverket behövs det 710 000 nya bostäder till 2025. De flesta inom byggsektorn tolkar det som att vi måste dubblera eller till och med tredubbla bostadsbyggandet. Hur ska det gå till? Vad ska vi bygga för bostäder? Vem ska bygga, vem ska rita och vem ska planera allt runt omkring husen? Erik Stenberg, forskare på Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, föreläser onsdag 29 november klockan 12:15–13 i KTH Biblioteket, Osquars Backe 31.

Håkan Soold

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2017-11-14