Sett och hört på KTH

Publicerad 2018-01-15
Simon Elvnäs, arbetsterapeut och industridoktorand vid KTH.

Det är inte vad chefer gör, utan vad de inte vet att de gör som är det mest intressanta när det gäller ledarskap. Detta enligt den nya boken ”Effektfull” av arbetsterapeuten och KTH-forskaren Simon Elvnäs. Hans forskning visar att ungefär hälften av en chefs arbetstid går åt till administration. Den andra hälften av tiden ägnar chefen åt ledarskap. Läs mer på Veckans Affärers webbplats om Simon Elvnäs bok och lyssna på en podd med hela intervjun .

Teknopolitik är temat för teknikhistorieforskaren och tidigare statssekreteraren Maja Fjaestads docentföreläsning den 30 januari. Begreppet myntades 1998 av teknikhistorikern Gabrielle Hecht i boken ”The Radience of France” för att beskriva den praktik där teknik används eller designas för att uppnå politiska mål. I sin docentföreläsning resonerar Maja Fjaestad kring hur begreppet teknopolitik kan förstås och utvecklas med fokus på de senaste fem decennierna och särskilt i en kontext av kärnteknik och kring digitalisering. Mer information om docentföreläsningen finns i KTH-kalendern .

Fem av de 18 nya ledamöterna i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) kommer från eller har gått på KTH. Kerstin Konradsson – bergsingenjör från KTH och President Business Area Smelters på Boliden samt vd på Boliden Commercial – väljs in i avdelningen för Bergs- och materialteknik. Martin Prei – teknisk direktör på SSAB, som disputerade på KTH 1994 – väljs också han in i avdelningen för Bergs- och materialteknik. Fredrik Laurell, professor i fysik på KTH, väljs in i avdelningen för Teknikens grunder och gränsområden. Mats Danielsson, professor i medicinsk bildfysik på KTH, väljs också han i avdelningen för Teknikens grunder och gränsområden. Lars Winter – vd på Domsjö Fabriker samt licentiat i kemiteknik vid KTH – väljs in i avdelningen för Skogsnäringens teknik.

Vilka omställningar behöver vi göra för att nå klimatmålen? Det har en grupp forskare på KTH undersökt i den nya boken Vitiden – en energifiktion. I boken diskuterar författarna en fiktiv framtid – vitiden – där samhället präglas av gemensamma och solidariska mål och värderingar för att vi ska klara hållbarhetsmålen. Ett exempel som framförs är att gemensamt boende med mindre yta per person skulle kunna vara en lösning för att minska energianvändningen. De fyra forskarna som skrivit boken är Josefin Wangel, Loove Broms, Elina Eriksson and Mia Hesselgren. Läs mer om boken Vitiden .

En seminarieserie om AI (artificiell intelligens) kommer hållas på KTH de närmaste månaderna. Syfte är att öka förståelsen för AI i Sverige. Det är WASP (Wallenberg Autonomous Systems and Software Progam) som arrangerar seminarieserien. WASP är ett av de största individuella forskningsprogrammen i Sverige. Programmet, som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, drivs av KTH tillsammans med Chalmers, Linköpings universitet och Lund universitet. Läs mer om seminarieserien .

Terrence Brown

Journalen ”International Journal of EntrepreneurialVenturing(IJEV) – som grundats och redigeras av Terrence Brown, enhetschef vid enheten Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap på KTH – har listats på Clarivate Analytics Emerging Sources Citation Index (ESCI). Att finnas med på ESCI ger bättre synlighet vilket i sin tur leder till mätbara citat och större transparens i urvalsprocessen. Under 2018 kommer IJEV att ges ut en gång i månaden istället för, som tidigare, en gång i kvartalet.

Text: Håkan Soold 

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2018-01-15