Sett och hört på KTH

Publicerad 2018-03-16

Exploring the high energy universe … by balloon. Neutronstjärnor och svarta hål är bland de mest kraftfulla strålningskällorna i universum. En ny typ av teleskop som har byggts på KTH har nyligen kastat nytt ljus över dessa gåtfulla objekt. Observationer görs från toppen av atmosfären med hjälp av en heliumfylld ballong som är dubbelt så stor som Globen. Mark Pearce , professor vid avdelningen för partikel- och astropartikelfysik, håller en populärvetenskaplig föreläsning i KTH Biblioteket onsdag 4 april.

KTH och Berättarministeriet ska stärka ungas lärande. Ett nytt forskningsprojekt initierat av Avdelningen för lärande på KTH och Berättarministeriet undersöka hur och med vilka verktyg digital teknik kan stödja storytelling som koncept för ökad inlärning. med stöd från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Projektet kommer att pågå i 3,5 år med stöd av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond som beviljat ett bidrag på 3 200 000 kronor. Projektstart är den 1 juli i år. Läs mer om projektet.

”Best paper award” till Ulf Sandström  vid Industriell Ekonomi. Vid konferensen PEERE (International Conference om Peer Review) i Rom 7–9 mars tilldelades Ulf Sandström från Industriell Ekonomi utmärkelsen ”Best paper award” tillsammans med Peter Van Den Besselaar, Vrije University Amsterdam, och Helene Schiffbaenker, Joanneum Research. Läs mer om organisationen PEERE.

Avslutning under WikiGap på KTH med en post-it för varje redigerad artikel.

Flera nya artiklar om teknikkvinnor på Wikipedia efter WikiGap. På internationella kvinnodagen 8 mars a arrangerades WikiGap på KTH Biblioteket för att få in fler artiklar om teknikkvinnor på Wikipedia. Ett fyrtiotal deltagare i skrivarstugorna såg till att 25 nya artiklar skrevs och 37 artiklar uppdaterades.

Doktorand får forskningsstipendium. Sofia Eckersten , doktorand vid avdelningen för hållbarhet, utvärdering och styrning, får Nordiskt vägforums svenskaavdelnings stipendium på 140 000 kronor. Stipendiet ska användas för att analysera utmaningar och möjligheter med åtgärdsvalstudier vid transportplanering i tidiga skeden.

Arwidssonstiftelsen initierar ny professur. Med medel från Arwidssonstiftelsen tillsätter KTH en professur och anställer två doktorander i det för KTH nya ämnet Tillämpad stadsbyggnad. Målet är att skapa ny kunskap och innovativa processer som kan implementeras direkt i pågående stadsutvecklingsprojekt.

Josefin Illergård, forskare inom träkemi och massateknologi på KTH.

Framtidens material kommer från skogen. För att bryta vårt oljeberoende har vi i Sverige en fantastisk råvara som gör det möjligt– skogen! ”Allt som görs av olja kangöras av skogsråvara” sägs det allt mer, men vad är det vi kan göra och vad händer i forskningen egentligen? Josefin Illergård , forskare inom träkemi och massateknologi på KTH, håller en föreläsning i KTH Biblioteket onsdag 21 mars. Se KTH-kalendariet.

Elektriska fältmätningar i rymden. Experimentell rymdforskning har utvecklats av behovet att kunna göra mätningar av universella plasmaprocesser, till exempel de som driver soleruptioner och polarsken på jorden. Elfältsinstrument från KTH klarlägger processerna ovan som ingår i solens växelverkan med jorden. Denna kunskap är viktig för att kunna minimera solstormars skador på infrastruktur, såsom utslagning av satelliter, avbrott i elkraftnät, samt störningar i GPS-navigering. Populärvetenskaplig föreläsning som hålls av Göran Marklund , senior forskare inom rymdplasmafysik på KTH, på KTH Biblioteket onsdag 11 april. Se KTH-kalendariet.

Prisas för sin pedagogik. Anders Wengelin , numera pensionerad lärare i vägteknik på KTH, får Nordiskt vägforums svenska avdelnings pedagogiska pris 2018. Priset är på 50 000 kronor och Anders Wengelin får det för att hans ”…grundinställning alltid varit att tyngdpunkten i undervisningen ska ligga på teori och problemlösning” och att för honom ”…har utgångspunkten varit att förstå hur saker och ting fungerar vilket har gett studenterna kunskaper som har varit oberoende av dagens verktyg och metoder”.

Håkan Soold

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Forskning
Senast ändrad: 2018-03-16