Vinnovas nationella medicinska teknik-satsning leds från KTH

Publicerad 2015-09-09

Reidar Gårdebäck har hittat sin plats i Centrum för Teknik i Medicin och Hälsas (CTMH) lokaler på KTH i Flemingsberg och sin nya roll som programdirektör för MedTech4Health. Vinnovas storsatsning på medicinsk teknik ska sätta Sverige på kartan och bidra till innovationer och införandet av ny teknik.

Han är gammal räv i näringslivet och har under 26 år jobbat för medicintekniska företag som Siemens Elema, Elekta, General Electric och Medtronic. Nu ska Reidar Gårdebäck koordinera Vinnova-satsningen MedTech4Health där 11 svenska landsting, sju universitetssjukhus, tio universitet, tre forskningsinstitut samt 64 företag ingår.

– Min roll är att koordinera arbetet mellan de olika deltagande parterna. Just nu sätter vi upp rutiner för dokumentation och inriktning för de kommande utlysningarna. Vi planerar aktiviteterna som ska annonseras med start 2016. Bland annat bygger vi upp en startsida på www.medtech4health.se där material, aktiviteter och utlysningar löpande kommer att annonseras. Vi jobbar också med att definiera de utvärderingskriterier vi ska använda för att selektera vilka initiativ projektet ska satsa på, säger Reidar Gårdebäck.

Programmet startar 2016 och beräknas finanseras med 40 miljoner kronor per år under en tioårsperiod, med en utvärdering vart tredje år.

– Det här är en stor satsning inom det strategiska utvecklingsområdet medicinsk teknik för att framtidens hälso- och sjukvård ska kunna möta den demografiska utmaningen i Sverige med en allt äldre befolkning, säger Reidar Gårdebäck.

Ska stötta initiativ och införandet av medicinsk teknik i vården

MedTech4Health kommer att annonsera utlysningar där grupper av aktörer kan söka pengar för olika initiativ. Det kommer också att göras utlysningar riktade direkt till medicintekniska företag, samt utlysningar till sjukvården, för att stödja införandet av ny teknik, nya processer och system.

– Vi har ett par uppsatta mål. Programmet  ska hela tiden utgå från patienten och målet är att involvera patienten  för att öka patientperspektivet i vård och omsorg. Ett annat mål är att öka samarbetet mellan vård och omsorg, akademin och företagen. Målet är att få vården direkt engagerad i innovationsprocesserna och framtagningen av ny medicinsk teknik, säger Reidar Gårdebäck.

Tillbaka till topposition

Enligt Reidar Gårdebäck har Sverige legat internationellt sett bra till på området medicinsk teknik men tappat en del det senaste decenniet. Satsningen är tänkt att återigen få Sverige etablerat på en topposition i Europa och förbättra den nationella koordinationen.

–  Vi har många positiva initiativ men många är lokala och i och med att vi har ett stort deltagande från landstingen och universiteten kommer vi att öka samarbetet inom Sverige och stärka vår position internationellt. Eftersom Sverige är ett litet land måste vi stå starka tillsammans för att kunna konkurrera med andra internationellt, säger han.

Hur pass viktig är den här satsningen?

 – Den är enormt viktig, inte bara för patienter och anhöriga utan för samhället i stort. Det innebär att skapa livskraftiga företag i Sverige, att vi satsar på forskning och utveckling. Det ger också arbetstillfällen och en effektivare vård. Vi får mer vård för pengarna vilket minskar skattetrycket i Sverige och ökar möjligheten till att utveckla vården och omsorgen.

Vad driver dig i det här?

– Det är flera saker. Dels är det utmaningen att förbättra samarbetet mellan sjukvården, akademin och företagen och att stärka Sverige inom det här området.  Den tredje drivkraften är att förbättra för oss medborgare som blivande patienter. Alla vi kommer att komma i kontakt med vården vare sig vi vill det eller inte och då ska vi ha så bra och kostnadseffektiv vård som möjligt.

Om Reidar Gårdebäck

Aktuell: Programdirektör MedTech4Health
Ålder: 52
Familj: Fru och barn
Intressen: Segling, skidåkning, löpning, cykling, aktivt uteliv

Om MedTech4Health

Ett Vinnova-finansierat program som ska stärka Sverige som land inom medicinsk teknik. I programmet ingår 11 landsting, sju universitetssjukhus, tio universitet, tre forskningsinstitut och 64 medicinteknikska företag.  Med start 2016 kommer programmet att stötta initiativ från akademi, sjukhus och företag inom medicinteknisk utveckling. Programmet ska beviljas 40 miljoner kronor årligen under tio års tid.

För mer information, kontakta Reidar Gårdebäck på reidar.gardeback@regarde.se.

Fler artiklar om den medicinsk tekniska satsningen.

Text: Sabina Fabrizi