Till innehåll på sidan

Forskningsnyheter

 • Första trådlösa elbusslinjen i Norden

  Så här ser den första trådlösa elbussen ut. Foto: Scania.
  Publicerad 2016-12-07

  Sju minuter tar det att ladda batterierna när Nordens första elhybridbuss med trådlös laddning nu börjar trafikera linje 755 i Södertälje. Bakom forsk...

  Läs artikeln
 • KTH leder storsatsning på smarta och hållbara städer

  KTH-forskaren Olga Kordas, idag ansvarig för universitetets energiplattform, blir också programchef för innovationsprogrammet Smarta och hållbara städer. Foto: Peter Ardell.
  Publicerad 2016-12-06

  1 miljard kronor. Så mycket pengar satsas nu på det nya innovationsprogrammet Smart Sustainable Cities som ska pågå i tolv år.

  Läs artikeln
 • 110 miljoner för att omvandla svampavfall till produkter

  Publicerad 2016-12-06

  Varje år genererar människor och företag inom EU 90 miljoner ton matavfall. 38 procent av detta avfall kommer direkt från den matproducerande industri...

  Läs artikeln
 • Atlas över den mänskliga cellen

  Publicerad 2016-12-05

  Efter den framgångsrika kartläggningen av det mänskliga genomet i form av The Human Protein Atlas tar forskarna nästa steg. Detta i form av en atlas ö...

  Läs artikeln
 • Celldelning och sälpäls i forskningsfokus

  Publicerad 2016-12-05

  Nu är det klart vilka unga forskare som ingår i årets Wallenberg Academy Fellows-satsning. Två av dem är verksamma vid KTH. En forskare studerar celld...

  Läs artikeln
 • Spelet som ska göra rekryteringen bättre

  Här är ett exempel från spelprototypen. Spelare tilldelas rollen som VD och ställs inför en rejäl utmaning som ställer krav på "skills" inom förändringsledning i interaktion med en ledningsgrupp och organisation.
  Publicerad 2016-11-30

  Britta Nordin Forsberg, forskarstuderande vid KTH, har skapat ett spel för dator och mobil som ska stötta företag att rekrytera rätt kompetens. Hon me...

  Läs artikeln
 • Nya styrmedel ska minska flygets klimatpåverkan

  Enligt KTH-forskaren Jonas Åkerman innebär svenskarnas totala flygresande idag ungefär lika stor som klimatpåverkan från allt bilresande i Sverige. Foto: Adrian Pingstone.
  Publicerad 2016-11-30

  Nu har en ny vetenskaplig rapport om flygets klimatpåverkan publicerats. I rapporten, som är ett samarbete mellan forskare vid KTH och Chalmers, analy...

  Läs artikeln
 • KTH:s rektor vill se starkare stöd

  Publicerad 2016-11-28

  KTH:s rektor Sigbritt Karlsson är positiv till flera satsningar som regeringen aviserar i forskningspropositionen. Samtidigt ser hon några orosmoln oc...

  Läs artikeln
 • Låt Spotify lösa kaos och klimathot i trafiken

  Publicerad 2016-11-28

  Lär av framgångsrika internetföretag som Spotify, Facebook och Google. Då kan transportsektorn ställas om. Trängsel, stress och klimathot kan nästan h...

  Läs artikeln
 • Miljoner till hållbarhetsforskning

  Publicerad 2016-11-28

  Nu har forskningsrådet Formas fattat beslut om den årliga utlysningen för 2016. Drygt 26 miljoner kronor fördelas på nio KTH-forskare.

  Läs artikeln
 • Alla ska med i hållbar byggprocess

  Publicerad 2016-11-22

  Enligt siffror från Boverket står Sverige inför utmaningen att fördubbla antalet bostäder till år 2025. Denna utmaning ska bland annat hanteras genom ...

  Läs artikeln
 • Bygger nästa generations mobila VR-teknik

  Konrad Tollmar, docent på Skolan för informations- och kommunikationsteknik vid KTH. Foto: Jenny Minnema.
  Publicerad 2016-11-21

  KTH har fått ett forskningsanslag från Vinnova för att utveckla nästa generations mobila Virtual Reality-teknik. Tillsammans med Tobii och Ericsson ko...

  Läs artikeln
 • Ska hacka fram bättre vård och skola

  Publicerad 2016-11-17

  För att främja digitalisering inom offentlig sektor arrangerar it-konsultföretaget Tieto i samarbete med KTH, Stockholms stad och IBM ett så kallat ha...

  Läs artikeln
 • Genererar kraft ur alla vågor

  Publicerad 2016-11-14

  KTH-forskaren Anders Hagnestål har utvecklat en ny form av vågkraftgenerator som ska kunna utvinna energi ur alla typer av vågor i havet. Förutom mång...

  Läs artikeln
 • Här ska det offentliga rummets framtid undersökas

  Publicerad 2016-11-09

  Nu har Centrum för framtida stadsrum startats vid KTH. Föreståndare är Tigran Haas, universitetslektor och docent på KTH som arbetar med samhällsplane...

  Läs artikeln
 • Viktigt genombrott inom proteinforskning

  Publicerad 2016-11-07

  Ett flertal vetenskapliga rapporter har visat att man inte kan använda RNA-nivåer för att förutsäga hur många proteiner som tillverkas i en cell. Nu h...

  Läs artikeln
 • Då är det bäst att operera artärbråck

  Forskarstudenterna Antti Siika och Robert Mattila. Foto: Peter Ardell.
  Publicerad 2016-11-07

  Brustet bråck på stora kroppspulsådern resulterar årligen i 700 till 1 000 dödsfall i Sverige. Detta kan förebyggas om bråcket upptäcks i tid och oper...

  Läs artikeln
 • Stort forskningsanslag till utveckling av tidig cancerdiagnostik

  Publicerad 2016-11-01

  Nu står det klart att Familjen Erling Perssons Stiftelse har beviljat 29,8 Mkr fördelat på tre år till ett gemensamt forskningsprojekt där forskare fr...

  Läs artikeln
 • Billiga sensorer skjuter upp dyrt brounderhåll

  Enligt Raid Karoumi, professor på avdelningen för bro- och stålbyggnad vid KTH, kan broarna med teknikens hjälp själva berätta när de är i behov av underhåll. Foto: Håkan Lindgren.
  Publicerad 2016-10-31

  Olika typer av sensorer har på allvar gjort intåg i vårt samhälle. Återfinns de inte i mobilen eller bussen så sitter de i hissen du använder då och d...

  Läs artikeln
 • Synliggjorda inköp ökar andelen ekologiska val

  Publicerad 2016-10-27

  Hur människor kan påverkas till ett mer hållbart levnadssätt är en fråga som sysselsätter många. Nu visar en ny studie från forskningscentret Centre f...

  Läs artikeln