Forskningsnyheter

 • Stort forskningsanslag till utveckling av tidig cancerdiagnostik

  Publicerad 2016-11-01

  Nu står det klart att Familjen Erling Perssons Stiftelse har beviljat 29,8 Mkr fördelat på tre år till ett gemensamt forskningsprojekt där forskare fr...

  Läs artikeln
 • Billiga sensorer skjuter upp dyrt brounderhåll

  Enligt Raid Karoumi, professor på avdelningen för bro- och stålbyggnad vid KTH, kan broarna med teknikens hjälp själva berätta när de är i behov av underhåll. Foto: Håkan Lindgren.
  Publicerad 2016-10-31

  Olika typer av sensorer har på allvar gjort intåg i vårt samhälle. Återfinns de inte i mobilen eller bussen så sitter de i hissen du använder då och d...

  Läs artikeln
 • Synliggjorda inköp ökar andelen ekologiska val

  Publicerad 2016-10-27

  Hur människor kan påverkas till ett mer hållbart levnadssätt är en fråga som sysselsätter många. Nu visar en ny studie från forskningscentret Centre f...

  Läs artikeln
 • Bättre metod för att framställa material och biogas

  Publicerad 2016-10-26

  Forskare vid bland annat avdelningen för fiber- och polymerteknologi vid KTH har utvecklat en ny metod för att kunna kvalitetsbestämma cellulosa. Meto...

  Läs artikeln
 • Senaste speltekniken används för undervisning i svenska

  Gunnar Karlsson, professor vid KTH, forskar om och jobbar med en mobil-app som ska få människor att lära sig svenska snabbare. Foto: Peter Ardell.
  Publicerad 2016-10-19

  Efter dundersuccén Pokémon GO börjar augmented reality slå igenom på allvar. Tekniken används inte bara för spel, den är också väldigt användbar i utb...

  Läs artikeln
 • Delat utrymme ska ge bättre forskningsresultat

  Det nya Technology and Health-huset. Foto: Staffan Larsson.
  Publicerad 2016-10-18

  Torsdagen den 20 oktober 2016 invigs den nya byggnaden Technology and Health i Flemingsberg. Huset samlar fyra verksamheter som alla sysslar med forsk...

  Läs artikeln
 • Bättre cancervård genom studier av enskilda tumörceller

  Publicerad 2016-10-14

  Nu hoppas forskare vid bland annat KTH och Scilifelab att deras metod att till låg kostnad undersöka enskilda tumörceller kan förbättra den medicinska...

  Läs artikeln
 • Hög nivå i nya entreprenörsprogrammet

  Här är alla vinnarna i Bicky Chakraborty Entrepreneur Program.
  Publicerad 2016-10-14

  Spännvidden var stor på innovationerna när de första sju vinnarna till KTH:s nya acceleratorprogram för entreprenörer - Bicky Chakraborty Entrepreneur...

  Läs artikeln
 • Pristagares teorier används på KTH

  Ekonomipristagarnas arbeten handlar bland annat om hur bonuslöner till vd:ar kan påverka företags ekonomi, kortsiktigt och långsiktigt. (Illustration: Johan Jarnestad/Kungl. Vetenskapsakademien)
  Publicerad 2016-10-11

  Forskningen som belönas med årets Nobelpris i ekonomi, kontraktsteorin, berör många nivåer inom samhällsekonomin. Forskare på KTH använder pristagarna...

  Läs artikeln
 • Då ser kirurgen var instrumentet är

  Publicerad 2016-10-10

  I samarbete med forskare på Karolinska institutet (KI) genomförs nu en förstudie på KTH om ett nytt sätt att assistera kirurger vid titthålsoperatione...

  Läs artikeln
 • Fuglesang invald i Kungliga Vetenskapsakademien

  Publicerad 2016-10-07

  Nu står det klart att Christer Fuglesang, adjungerad professor i rymdfysik vid KTH, blivit utsedd som ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien, KVA.

  Läs artikeln
 • Vill skapa en levande laser

  Fotonik kommer att vara en nyckelteknologi för innovation och teknisk utveckling i vårt århundrade på samma sätt som elektronik har varit det under det förra seklet, menar KTH-professorn Fredrik Laurell. Foto: Håkan Lindgren.
  Publicerad 2016-10-05

  Fiberoptik som kan användas till exempelvis medicinska behandlingar på nanonivå och solceller. Det är vad KTH-professorn Fredrik Laurell och hans koll...

  Läs artikeln
 • De ska utveckla framtidens röntgenutrustning

  Hans Hertz, professor i biomedicinsk fysik vid KTH. Foto: Håkan Lindgren.
  Publicerad 2016-10-05

  Den teknik som idag används för medicinsk avbildning saknar på grund av bristande upplösning ofta möjlighet att avbilda relevanta smådetaljer. Genom e...

  Läs artikeln
 • Söker gränsen mellan lösliga och olösliga problem

  Publicerad 2016-10-05

  Vid Knut och Alice Wallenbergs stiftelses årliga anslagstilldelning står det klart att KTH får finansiering för ett forskningsprojekt som handlar om k...

  Läs artikeln
 • Prisat arbete grund för unik KTH-forskning

  Fasövergång är när materia går från en fas till en annan, som när is smälter till vatten. I tunna skikt av mycket kall materia sker även andra typer av fasövergångar som pristagarna beskriver med hjälp av topologi. (Illustration: Kungl. Vetenskapsakademien)
  Publicerad 2016-10-05

  I spåren av forskningen som belönats med årets Nobelpris i fysik har det vuxit fram nya forskningsområden som på sikt kan leda så långt som till super...

  Läs artikeln
 • Upptäckt banar väg för framtida läkemedel

  Bilden visar cellens återvinningssystem. I våra celler finns specialiserade arbetsstationer som innehåller enzymer som kan bryta ner cellulära beståndsdelar. (Illustration: Nobelprize.org)
  Publicerad 2016-10-04

  En mycket viktig upptäckt för möjligheten att ta fram nya läkemedel. Så kommenterar Torbjörn Gräslund, forskare inom proteinteknologi på KTH, att året...

  Läs artikeln
 • KTH-forskares upptäckt om Jupiters måne verifieras

  I nedre kanten av Jupiters måne Europa skymtas vattenplymerma, enligt astronomen William Sparks och hans forskargrupp vid det vetenskapliga centret Space Telescope Science Institute. Bild: NASA/ESA/W. Sparks.
  Publicerad 2016-09-27

  I slutet av december 2013 kunde forskare slå fast att stora plymer av vattenånga sprutar ut från Jupiters måne Europa. En av forskarna bakom observati...

  Läs artikeln
 • Könsneutralt kursmaterial ger fler godkända studenter

  Publicerad 2016-09-26

  Efter att KTH-forskarna Maria Svedin och Olle Bälter stöpt om kursmaterialet i en programmeringskurs till att vara mer könsneutralt gjorde de en intre...

  Läs artikeln
 • Framsteg i kampen mot flygbuller

  Mats Åbom, professor i teknisk akustik vid KTH och föreståndare för Centrum för hållbar luftfart. Foto: Peter Ardell
  Publicerad 2016-09-19

  Måndagen den tredje oktober kommer tre förstudier om flygbuller att presenteras på KTH. Forskningen har utförts vid universitetets flygforskningscentr...

  Läs artikeln
 • Studerar svällande elbilsbatterier

  Publicerad 2016-09-14

  KTH-forskaren Matilda Klett, för närvarande verksam som temaforskare inom ramen för Svenskt el- och hybridfordonscentrum (SHC), studerar fordonsbatter...

  Läs artikeln