Forskningsnyheter

 • Spelet som ska göra rekryteringen bättre

  Här är ett exempel från spelprototypen. Spelare tilldelas rollen som VD och ställs inför en rejäl utmaning som ställer krav på "skills" inom förändringsledning i interaktion med en ledningsgrupp och organisation.
  Publicerad 2016-11-30

  Britta Nordin Forsberg, forskarstuderande vid KTH, har skapat ett spel för dator och mobil som ska stötta företag att rekrytera rätt kompetens. Hon me...

  Läs artikeln
 • Nya styrmedel ska minska flygets klimatpåverkan

  Enligt KTH-forskaren Jonas Åkerman innebär svenskarnas totala flygresande idag ungefär lika stor som klimatpåverkan från allt bilresande i Sverige. Foto: Adrian Pingstone.
  Publicerad 2016-11-30

  Nu har en ny vetenskaplig rapport om flygets klimatpåverkan publicerats. I rapporten, som är ett samarbete mellan forskare vid KTH och Chalmers, analy...

  Läs artikeln
 • KTH:s rektor vill se starkare stöd

  Publicerad 2016-11-28

  KTH:s rektor Sigbritt Karlsson är positiv till flera satsningar som regeringen aviserar i forskningspropositionen. Samtidigt ser hon några orosmoln oc...

  Läs artikeln
 • Låt Spotify lösa kaos och klimathot i trafiken

  Publicerad 2016-11-28

  Lär av framgångsrika internetföretag som Spotify, Facebook och Google. Då kan transportsektorn ställas om. Trängsel, stress och klimathot kan nästan h...

  Läs artikeln
 • Miljoner till hållbarhetsforskning

  Publicerad 2016-11-28

  Nu har forskningsrådet Formas fattat beslut om den årliga utlysningen för 2016. Drygt 26 miljoner kronor fördelas på nio KTH-forskare.

  Läs artikeln
 • Alla ska med i hållbar byggprocess

  Publicerad 2016-11-22

  Enligt siffror från Boverket står Sverige inför utmaningen att fördubbla antalet bostäder till år 2025. Denna utmaning ska bland annat hanteras genom ...

  Läs artikeln
 • Bygger nästa generations mobila VR-teknik

  Konrad Tollmar, docent på Skolan för informations- och kommunikationsteknik vid KTH. Foto: Jenny Minnema.
  Publicerad 2016-11-21

  KTH har fått ett forskningsanslag från Vinnova för att utveckla nästa generations mobila Virtual Reality-teknik. Tillsammans med Tobii och Ericsson ko...

  Läs artikeln
 • Ska hacka fram bättre vård och skola

  Publicerad 2016-11-17

  För att främja digitalisering inom offentlig sektor arrangerar it-konsultföretaget Tieto i samarbete med KTH, Stockholms stad och IBM ett så kallat ha...

  Läs artikeln
 • Genererar kraft ur alla vågor

  Publicerad 2016-11-14

  KTH-forskaren Anders Hagnestål har utvecklat en ny form av vågkraftgenerator som ska kunna utvinna energi ur alla typer av vågor i havet. Förutom mång...

  Läs artikeln
 • Här ska det offentliga rummets framtid undersökas

  Publicerad 2016-11-09

  Nu har Centrum för framtida stadsrum startats vid KTH. Föreståndare är Tigran Haas, universitetslektor och docent på KTH som arbetar med samhällsplane...

  Läs artikeln
 • Viktigt genombrott inom proteinforskning

  Publicerad 2016-11-07

  Ett flertal vetenskapliga rapporter har visat att man inte kan använda RNA-nivåer för att förutsäga hur många proteiner som tillverkas i en cell. Nu h...

  Läs artikeln
 • Då är det bäst att operera artärbråck

  Forskarstudenterna Antti Siika och Robert Mattila. Foto: Peter Ardell.
  Publicerad 2016-11-07

  Brustet bråck på stora kroppspulsådern resulterar årligen i 700 till 1 000 dödsfall i Sverige. Detta kan förebyggas om bråcket upptäcks i tid och oper...

  Läs artikeln
 • Stort forskningsanslag till utveckling av tidig cancerdiagnostik

  Publicerad 2016-11-01

  Nu står det klart att Familjen Erling Perssons Stiftelse har beviljat 29,8 Mkr fördelat på tre år till ett gemensamt forskningsprojekt där forskare fr...

  Läs artikeln
 • Billiga sensorer skjuter upp dyrt brounderhåll

  Enligt Raid Karoumi, professor på avdelningen för bro- och stålbyggnad vid KTH, kan broarna med teknikens hjälp själva berätta när de är i behov av underhåll. Foto: Håkan Lindgren.
  Publicerad 2016-10-31

  Olika typer av sensorer har på allvar gjort intåg i vårt samhälle. Återfinns de inte i mobilen eller bussen så sitter de i hissen du använder då och d...

  Läs artikeln
 • Synliggjorda inköp ökar andelen ekologiska val

  Publicerad 2016-10-27

  Hur människor kan påverkas till ett mer hållbart levnadssätt är en fråga som sysselsätter många. Nu visar en ny studie från forskningscentret Centre f...

  Läs artikeln
 • Bättre metod för att framställa material och biogas

  Publicerad 2016-10-26

  Forskare vid bland annat avdelningen för fiber- och polymerteknologi vid KTH har utvecklat en ny metod för att kunna kvalitetsbestämma cellulosa. Meto...

  Läs artikeln
 • Senaste speltekniken används för undervisning i svenska

  Gunnar Karlsson, professor vid KTH, forskar om och jobbar med en mobil-app som ska få människor att lära sig svenska snabbare. Foto: Peter Ardell.
  Publicerad 2016-10-19

  Efter dundersuccén Pokémon GO börjar augmented reality slå igenom på allvar. Tekniken används inte bara för spel, den är också väldigt användbar i utb...

  Läs artikeln
 • Delat utrymme ska ge bättre forskningsresultat

  Det nya Technology and Health-huset. Foto: Staffan Larsson.
  Publicerad 2016-10-18

  Torsdagen den 20 oktober 2016 invigs den nya byggnaden Technology and Health i Flemingsberg. Huset samlar fyra verksamheter som alla sysslar med forsk...

  Läs artikeln
 • Bättre cancervård genom studier av enskilda tumörceller

  Publicerad 2016-10-14

  Nu hoppas forskare vid bland annat KTH och Scilifelab att deras metod att till låg kostnad undersöka enskilda tumörceller kan förbättra den medicinska...

  Läs artikeln
 • Hög nivå i nya entreprenörsprogrammet

  Här är alla vinnarna i Bicky Chakraborty Entrepreneur Program.
  Publicerad 2016-10-14

  Spännvidden var stor på innovationerna när de första sju vinnarna till KTH:s nya acceleratorprogram för entreprenörer - Bicky Chakraborty Entrepreneur...

  Läs artikeln