Forskningsnyheter

 • Så här elastiskt är stål

  Publicerad 2011-12-01
  Att genom experiment med enkristaller kunna fastslå de elastiska egenskaperna hos stål är en svår uppgift. Men nu har en forskargrupp från KTH lyckats utveckla nya teoretiska metoder för att binda egenskaperna till stålets elektroniska och magnetiska struktur.

 • ”Utsläppen av skadliga läkemedelskemikalier måste stoppas”

  Publicerad 2011-11-16
  Antibiotikaresistens, njurskador och infertilitet. Det är några av de hälsofaror som enligt forskarrön kan orsakas av läkemedelsutsläpp i naturen. – Tack vare nya anslag kan vi nu fortsätta vår forskning för bättre riskbedömning och en effektivare vattenreningsprocess, säger Christina Rudén, chef för KTH:s centrum MistraPharma.

 • Energiomvandlaren som minskar förlusterna tio gånger om

  Energiomvandlare i kiselkarbid, med verkningsgrad på nära 100 procent.

  Publicerad 2011-10-26
  KTH-forskare har tagit fram energiomvandlare med en verkningsgrad på nära 100 procent. – Genom den nya tekniken blir våra elbilar, hybridbilar, elektriska tåg, elnät och tunnelbanor mer energi- och kostnadseffektiva, säger Hans-Peter Nee, chef för Elektrisk energiomvandling vid KTH.

 • Den detaljerade bilden av cancer

  Helena Wållbergs forskning påverkar framtidens cancerbehandling.

  Publicerad 2011-10-25
  KTH-forskare Helena Wållbergs studier kan få stor betydelse för framtidens cancerdiagnostik. – Genom studier som utförs med hjälp av så kallade Affibodymolekyler kan vi snabbare ställa rätt diagnos och sätta in rätt sorts behandling mot cancersjukdomar, säger Helena Wållberg, nybliven teknologie doktor vid KTH:s skola för Bioteknologi.

 • ”Använd mobilen i bilen – rädda liv, miljön och ekonomin”

  Peter Händel har skapat mobil-app för miljövänlig körning.

  Publicerad 2011-09-07
  Gör mobiltelefonen till en del av bilens instrumentpanel. Det tycker Peter Händel, professor i signalbehandling på KTH, som medverkat till att skapa en ny mobil-app för säkrare och effektivare bilkörning. – I samhällsdebatten varnas ofta förare för att använda mobilen i bilen, men jag säger tvärtom: mobilen i bilen borde ses som en förlängning av instrumentbrädan.

 • Skrynklig yta ger snabbare kokning

  Publicerad 2011-08-15
  En ny sorts ytbeläggning, utvecklad av forskare på KTH, kan spara in mycket av all den energi som i dag läggs på driften av värmepumpar- och kylaggregat.

 • Östersjöns flora av bakterieplankton kartlagd

  KTH-forskaren Anders Andersson

  Publicerad 2011-06-14
  Med hjälp av avancerad DNA-sekvenseringsteknologi har forskare vid KTH i ett internationellt forskningssammarbete skapat en tredimensionell karta över utbredningen av tusentals bakterieplanktonarter i Östersjön. Eftersom bakterier spelar nyckelroller i olika näringsämnens kretslopp i den marina miljön är detta viktigt för förståelsen för hur Östersjöns ekosystem fungerar.

 • Nya material blir kroppens byggställningar

  Det är en utmaning är att konstruera ett material som just benceller vill växa på

  Publicerad 2010-05-31
  På KTH arbetar flera forskargrupper med att med hjälp av nanoteknologi ta fram nya material med speciella egenskaper. Anna Finne Wistrand, som arbetar på avdelningen för polymerteknologi under ledning av professor Ann-Christine Albertsson, forskar om biomaterial som ska kunna användas som "byggställningar" i kroppen. Det kan vara allt från skadade ben och brosk till förstörda nerver som behöver hjälp för att återbildas.

 • När förpackningen blev en konkurrensfördel

  Publicerad 2009-10-02
  Framtidens förpackningar bygger på en hybrid mellan kiselteknologi och tryckt elektronik. Med inbyggd intelligens kommer möjligheten att göra betydligt mer än bara kapsla in en produkt och skydda den under själva frakten.

Till sidans topp