Forskningsnyheter

 • Gå it-rond och fixa digitaliseringsproblemen

  Publicerad 2015-12-01
  Gränslösa arbetstider, havererade journalsystem inom vården och dåligt stöd vid införandet av nya it-system. Det är tre av de brister som tas upp i en ny rapport om digitala arbetsmiljöer som bland annat forskare från KTH varit med och tagit fram. Kostnaden för bristerna uppgår till miljardbelopp, och en lösning kan vara att gå it-rond.

 • Forskning avgörande för att klimatmål ska hålla

  Publicerad 2015-11-26
  Av FN:s 17 mål för hållbar utveckling på jorden åtminstone sex direkt kopplade till klimatet. För att målen ska bli verklighet krävs insatser på alla nivåer - såväl vid toppmöten som i människors vardag. – Forskningen har en mycket viktig roll att spela här, som en av de få opolitiserade arenorna som finns kvar, säger Måns Nilsson, forskningschef på Stockholm Environment Institute, SEI, och adjungerad professor på KTH.

 • Ljusfestival på KTH

  Publicerad 2015-11-23
  När vintermörkret lägger sig som en kall filt över Sverige passar KTH på att uppmärksamma ljuset. Mellan den 23 och 28 november äger en ljusfestival rum i Dome of Visions på KTH:s campus vid Vallhallavägen i Stockholm.

 • Kartlägger miljöhusets påverkan på de boende

  Publicerad 2015-11-23
  Greenhouse heter det nya klimatsmarta huset i ekostaden Augustenborg i Malmö. De första hyresgästerna flyttar in i början av januari nästa år. De boende deltar samtidigt i en studie där forskare från KTH kommer att ta reda på hur miljöhuset påverkar hyresgästernas konsumtion och beteende.

 • Skingrar bilköerna med mobilens hjälp

  Publicerad 2015-11-20
  Den värsta trafikplågan i Stockholm är utan tvekan de bilköer som då och då korkar igen huvudstadens vägar och gator. Forskning vid KTH visar att det går att komma åt problemet med hjälp av bilisternas mobiltelefoner.

 • Prisad för utredning om världens högsta träbyggnad

  Publicerad 2015-11-18
  Frida Tjernberg är nybakad civilingenjör från KTH. Nu får hon Nordiskt Träpris 2015 för sitt examensarbete där hon för byggföretaget Folkhems räkning undersökt förutsättningarna för ett 22 våningar högt bostadshus med stomme av trä i Sundbyberg norr om Stockholm.

 • Ska krascha rymdfarkost mot en asteroid

  Publicerad 2015-11-17
  Minns du filmerna Armageddon och Deep Impact från 1998? Enorma asteroider är på väg mot jorden med katastrofala följder som resultat, och vetenskapsmän gör sitt yttersta för att eliminera dem. Nu kämpar forskare vid KTH för att vara med på ett rymduppdrag av liknande karaktär: Att knocka en astroid ur sin bana.

 • En kvarts miljard till nyindustrialisering

  Publicerad 2015-11-13
  Stiftelsen för strategisk forskning har beslutat att tilldela produktionsforskning inom additiv tillverkning, elektronik, material, robotik och data sammanlagt 250 miljoner. För KTH:s del ser det bra ut; av åtta forskningsprojekt så ingår KTH i fem.

 • De ska dämpa flygplanens muller och buller

  Publicerad 2015-11-13
  Idag den 13 november invigs ett flygforskningscentrum på KTH som skall fokusera på att minska buller kring flygplatser. Det finns ett flertal idéer om vad forskarna ska jobba med, och bullerkartor är en. Ett annat uppslag är att låta vädret få inverka på hur och när ett plan skall ska landa och lyfta med syfte att minska bullret.

 • Ögonkontaktens betydelse för samtalet

  Publicerad 2015-11-09
  Forskare från KTH har fått fem miljoner från Vetenskapsrådet för att forska om människors blickbeteende. När i det mänskliga samtalet uppstår egentligen ögonkontakt? Hur vanligt förekommande är den? Dessa två och andra situationer ögon emellan ska studeras. Forskarna hoppas att resultaten bland annat kommer till nytta i robotutveckling.

 • Så råder vi bot på flygbullret

  Publicerad 2015-11-04
  Fredagen den 13 november invigs Centrum för hållbar luftfart vid KTH, ett forskningscentrum vars främsta syfte är att minska flygbuller.

 • Hans app kan göra barn smartare

  Publicerad 2015-11-03
  Flying Colors 3D är ett ritprogram till Ipad som utvecklats av KTH-alumnen Joakim Rasmuson. Ett syfte med appen är att göra 3D-modellering enkelt och tillgängligt för alla. Ett annat är att göra människor mer intelligenta.

 • Stort stöd till självständiga system

  Publicerad 2015-10-30
  Nu står det klart vilka forskare och universitet som erhåller pengar inom ramen för forskningsprogrammet Wallenberg Autonomous Systems Program, WASP. Av sammanlagt sex forskningsprojekt koordineras två av KTH-forskare, och universitetet är involverat i ytterligare ett. Två av dem rör morgondagens självkörande fordon och det tredje automatiskt beslutsfattande.

 • Förändringar i landskapet ökar risken för översvämningar

  Publicerad 2015-10-29
  Riklig nederbörd som till exempel vid intensiva sommarregn kan orsaka översvämningar med stora konsekvenser. Vägar, avlopp, elförsörjning och bebyggelse drabbas hårt. Dessutom är frågor kring dammsäkerhet viktiga i ett land som Sverige med väl utbyggd vattenkraft. Samhället behöver bli bättre på att förstå mekanismerna bakom högflöden. Forskare vid KTH konstaterar att människors förändringar av landskapet har ökat risken för höga vattenflöden vilket man inte varit medveten om tidigare.

 • Framtidens möbler är här

  Publicerad 2015-10-28
  Hur ser det ut när framtidens uppkopplade prylar tar plats i en IKEA-katalog? Forskningscentret Mobile Life, där KTH ingår, har tittat närmare på Sakernas internet och skapat en katalog fylld med uppkopplade sängar, bokhyllor som skrivs ut på plats och madrasser som anpassar sig efter din kropp och knopp.

 • Studenterna ska bo i ett labb

  Publicerad 2015-10-20
  Snart tas det första spadtaget för att förverkliga KTH:s Live-In Lab, lägenheter för drygt 300 studenter som samtidigt är laboratorium. Idéerna till tänkbara forskningsprojekt är många, som lägenhetsväggar som flyttar sig från dag till annan, golv som genererar elektricitet när de boende går på det samt fönster som kan ändra form eller är utbytta mot tv-skärmar.

 • Viktigt steg mot effektiv Alzheimermedicin

  Publicerad 2015-10-13
  KTH-forskaren Hanna Lindberg har tagit fram ett nytt så kallat bindarprotein som ett led i att utveckla ett framtida Alzheimerläkemedel. Tillsammans med kollegor på New York University, Sveriges lantbruksuniversitet och Affibody AB har hon sedan forskat på proteinets fördelar när det kommer till demens. Forskningsresultatet kan utgöra basen i en effektiv bromsmedicin mot Alzheimers sjukdom.

 • Pristagarens angreppssätt används på KTH

  Publicerad 2015-10-13
  Ett viktigt ekonomiområde som växer i betydelse i takt med den ökande globaliseringen. Så kommenterar Pontus Braunerhjelm, professor på KTH, att årets ekonomipris går till forskning om konsumtionsmönster, inkomster och ekonomisk utveckling.

 • Mark och miljö avgörande för migration

  Publicerad 2015-10-12
  Hur kan varor och tjänster ha fri rörlighet i Europa, men inte en kvinna med sina två barn? Den frågan ställer sig forskare i politisk ekologi med anledningen av den senaste tidens flyktingkris.

 • Trio banade väg för KTH:s proteinforskare

  Publicerad 2015-10-08
  Upptäckten av cellers reparationssystem som belönades med Nobels kemipris kan på sikt ge bättre cancermediciner. – Vi är inte där än, men deras landvinningar kommer förhoppningsvis få stor inverkan på framtidens cancerbehandlingar, säger Per-Åke Nygren, professor i proteinteknologi.

Till sidans topp