Forskningsnyheter

 • Ska krascha rymdfarkost mot en asteroid

  Publicerad 2015-11-17

  Minns du filmerna Armageddon och Deep Impact från 1998? Enorma asteroider är på väg mot jorden med katastrofala följder som resultat, och vetenskapsmä...

  Läs artikeln
 • En kvarts miljard till nyindustrialisering

  Publicerad 2015-11-13

  Stiftelsen för strategisk forskning har beslutat att tilldela produktionsforskning inom additiv tillverkning, elektronik, material, robotik och data s...

  Läs artikeln
 • De ska dämpa flygplanens muller och buller

  Publicerad 2015-11-13

  Idag den 13 november invigs ett flygforskningscentrum på KTH som skall fokusera på att minska buller kring flygplatser. Det finns ett flertal idéer om...

  Läs artikeln
 • Ögonkontaktens betydelse för samtalet

  Publicerad 2015-11-09

  Forskare från KTH har fått fem miljoner från Vetenskapsrådet för att forska om människors blickbeteende. När i det mänskliga samtalet uppstår egentlig...

  Läs artikeln
 • Så råder vi bot på flygbullret

  Publicerad 2015-11-04

  Fredagen den 13 november invigs Centrum för hållbar luftfart vid KTH, ett forskningscentrum vars främsta syfte är att minska flygbuller.

  Läs artikeln
 • Hans app kan göra barn smartare

  Publicerad 2015-11-03

  Flying Colors 3D är ett ritprogram till Ipad som utvecklats av KTH-alumnen Joakim Rasmuson. Ett syfte med appen är att göra 3D-modellering enkelt och ...

  Läs artikeln
 • Stort stöd till självständiga system

  Publicerad 2015-10-30

  Nu står det klart vilka forskare och universitet som erhåller pengar inom ramen för forskningsprogrammet Wallenberg Autonomous Systems Program, WASP. ...

  Läs artikeln
 • Förändringar i landskapet ökar risken för översvämningar

  Publicerad 2015-10-29

  Riklig nederbörd som till exempel vid intensiva sommarregn kan orsaka översvämningar med stora konsekvenser. Vägar, avlopp, elförsörjning och bebyggel...

  Läs artikeln
 • Framtidens möbler är här

  Publicerad 2015-10-28

  Hur ser det ut när framtidens uppkopplade prylar tar plats i en IKEA-katalog? Forskningscentret Mobile Life, där KTH ingår, har tittat närmare på Sake...

  Läs artikeln
 • Studenterna ska bo i ett labb

  Publicerad 2015-10-20

  Snart tas det första spadtaget för att förverkliga KTH:s Live-In Lab, lägenheter för drygt 300 studenter som samtidigt är laboratorium. Idéerna till t...

  Läs artikeln
 • Viktigt steg mot effektiv Alzheimermedicin

  Publicerad 2015-10-13

  KTH-forskaren Hanna Lindberg har tagit fram ett nytt så kallat bindarprotein som ett led i att utveckla ett framtida Alzheimerläkemedel. Tillsammans m...

  Läs artikeln
 • Pristagarens angreppssätt används på KTH

  Angus Deaton, som får årets ekonomipris till minne av Alfred Nobel, har genom att analysera individers konsumtion undersökt hur länders ekonomier byggs upp. (Illustration: Johan Jarnestad/KVA)
  Publicerad 2015-10-13

  Ett viktigt ekonomiområde som växer i betydelse i takt med den ökande globaliseringen. Så kommenterar Pontus Braunerhjelm, professor på KTH, att årets...

  Läs artikeln
 • Mark och miljö avgörande för migration

  Uppsamlingsboende för några av de flyktingar som kommit till Sverige under den senaste månaden. (Foto: Pontus Lundahl/TT)
  Publicerad 2015-10-12

  Hur kan varor och tjänster ha fri rörlighet i Europa, men inte en kvinna med sina två barn? Den frågan ställer sig forskare i politisk ekologi med an...

  Läs artikeln
 • Trio banade väg för KTH:s proteinforskare

  Bilden visar arvsmassans uppbyggnad. En kromosom består av dubbelsträngat DNA, som byggs av nukleotider med fyra olika baser. Cellens 46 kromosomer består totalt av ungefär sex miljarder baspar. (Illustration: Johan Jarnestad/KVA)
  Publicerad 2015-10-08

  Upptäckten av cellers reparationssystem som belönades med Nobels kemipris kan på sikt ge bättre cancermediciner. – Vi är inte där än, men deras land...

  Läs artikeln
 • De ska få det uppkopplade samhället att fungera

  Publicerad 2015-10-08

  25,3 miljoner kronor. Så mycket får KTH-forskare från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för att forska om hur människa och teknik i framtiden ska k...

  Läs artikeln
 • KTH-forskare steget före Nobelpristagare

  Årets Nobelpristagare i fysik har visat att neutriner byter identiteter, en förvandlingskonst som kräver att de har massa. Illustrationen föreställer en neutrinon i valet och kvalet mellan olika identiteter – tau-, elektron- eller myonneutrino. (Bild: Johan Janestad/KVA)
  Publicerad 2015-10-06

  Partikelfysikerna på KTH hade nästan gett upp hoppet om att upptäckten av massa hos en av universums minsta beståndsdelar, neutrinerna, skulle få ett ...

  Läs artikeln
 • KTH-forskare prisar Nobelpristagare

  Malariamyggor känns igen på att när de sitter på ett underlag så är kroppen framåtlutad och inte parallell med underlaget. (Bild: CDC & James Gathany)
  Publicerad 2015-10-05

  Miljontals drabbas, men förhållandevis lite görs för att ta fram verkningsfulla mediciner. Därför är det extra viktigt att årets Nobelpris i medicin u...

  Läs artikeln
 • Appen som visar hur elbilsbatteriet mår

  Publicerad 2015-09-29

  KTH-forskare har utvecklat en metod för att ta reda på hur elbilsbatterier mår. Metoden ersätter dyra och komplicerade labbtester av batterierna då de...

  Läs artikeln
 • Hisstekniken som gör att du slipper fastna

  Publicerad 2015-09-23

  Det är ingen överdrift att säga att många av dagens hissar är ganska korkade. Men med hjälp av sensorer och digital teknik ges framtidens hissar möjli...

  Läs artikeln
 • Bostadsrättsföreningens ekonomi en dold mina

  Publicerad 2015-09-17

  Bostadsmarknaden är fortsatt glödhet och tiden mellan visning och påskrivet avtal är kortare än någonsin. Därmed ökar kraven på bostadsköparen. Nu lan...

  Läs artikeln