Forskningsnyheter

 • Granens arvsmassa kartlagd

  Publicerad 2013-08-14

  Granen är Sveriges ekonomiskt viktigaste växt. Detta ska kopplas samman med att skogsindustrin står för cirka 11-13 procent av svensk industris syssel...

  Läs artikeln
 • De kartlägger multipel skleros

  Publicerad 2013-06-12

  Behovet av en större förståelse av autoimmuna sjukdomar som exempelvis multipel skleros är stor. Det är därför som forskare från KTH, verksamma inom r...

  Läs artikeln
 • Ladda mobilen med vatten

  När vatten tillsätts omvandlar laddaren MyFC PowerTrekks bränslecell väte till elektricitet och ånga, i lagom mängd för att ladda en smartphone.
  Publicerad 2013-04-10

  Den första mobilladdaren i världen som aktiveras med vanligt vatten är baserad på bränslecellsteknik från KTH. – Man kan säga att laddaren MyFC Power...

  Läs artikeln
 • Nu kan alla skriva musik

  Många musiker kan komponera, men inte skriva ner sina noter. Genom appen som KTH-ingenjören Sven Emtell medverkat till att forska fram kan man i stunden föreviga en melodi i notskrift. Foto: Håkan Lindgren
  Publicerad 2013-03-25

  Genom musikappen ScoreCleaner Notes kan du med ett knapptryck förvandla dina inspelade toner till nedskrivna noter. Inga förkunskaper i musikteori krä...

  Läs artikeln
 • Så snabbt växer världens största städer

  Publicerad 2013-02-25

  Mellan åren 2000 och 2010 växte New York med 4,8 procent. Under samma tidsperiod var Shanghais tillväxttakt 65,6 procent. Nu har en KTH-professor till...

  Läs artikeln
 • Materialet som dödar bakterier riskfritt

  "Vi kom runt problemet med resistenta bakterier genom att skapa antibakteriella ytskikt, som bygger på att polymer har fästs vid cellulosa", berättar kemiforskare Josefin Illergård. (Foto: Håkan Lindgren)
  Publicerad 2013-02-11

  Forskare på KTH har upptäckt ett bakteriedödande fibermaterial som inte orsakar resistenta bakterier. – Vi har lyckats hitta en antibakteriell polyme...

  Läs artikeln
 • Nanoforskarnas nya mikroskopteknik

  Ytans mekaniska egenskaper kan visualiseras med olika färger på en tredimensionell avbildning av ytan. Här visas vidhäftningsförmågan hos en tunn film av butylakrylat på en kiselskiva. Provet är sammanställt av Eva Malmström (KTH) och Henrik Hillborg (ABB).
  Publicerad 2013-01-21

  I tekniska sammanhang betraktas frekvens-mixning, så kallad intermodulation, som en störning. Nu har KTH-forskare funnit ett användningsområde för stö...

  Läs artikeln
 • SoundCloud – digital scen för världens alla ljudskapare

  Erik Wahlforss ex-jobb på KTH 2006 har i dag vuxit till musikplattformen Soundcloud som i dag används av artister och ljudskapare världen över.
  Publicerad 2013-01-14

  Nu slipper musikartister som vill sprida sina låtar till olika kanaler det tidskrävande extraarbetet med att ladda upp filer gång på gång. Enkelheten...

  Läs artikeln
 • Alger som kan ersätta fisk och råolja

  Algodling ger enligt forskare 22 gånger mer olja per hektar än raps under svenska klimatförhållanden.
  Publicerad 2013-01-11

  På tusentals kvadratmeter i Skåne ska Fredrika Gullfot odla mikroalger som hon säger kan lösa problemet med utfiskade hav. – Dessutom är algolja ett ...

  Läs artikeln
 • ”De kinesiska mikrobloggarna skapar hopp”

  KTH:s samarbetsprojekt med Kina väcker nyfikenhet och frågor. Sinolog Björn Kjellgren tror på ett framtida ökat intresse bland svenska ingenjörer för att jobba i Kina. Foto: Christer Gummeson.
  Publicerad 2012-12-19

  Björn Kjellgren, sinolog och socialantropolog på KTH, har i flera år följt nätkulturens utveckling i Kina. Senare tids ökade samarbete mellan KTH och...

  Läs artikeln
 • ”Nå miljömålen genom effektivare sophantering”

  Publicerad 2012-11-08

  För att nå EU:s miljömål måste Sverige minska mängden koldioxidutsläpp från 50 miljoner ton till nära noll fram till 2050. Aktuell forskning visar att...

  Läs artikeln
 • ”Obligatoriska chefskurser för ökad jämställdhet”

  Publicerad 2012-10-15

  Nu föreslår KTH-professor Anna Wahl obligatoriska genuskurser för alla chefer. – Det finns alltför många okunniga chefer i arbetslivet. Den okunskape...

  Läs artikeln
 • Slut på textil-slöseriet

  Att producera textil är ofta kostsamt och återvinningen är skral. Gunnar Henriksson, professor i träkemi, står bakom tekniken som kan ge använda kläder nytt liv. Foto: Håkan Lindgren
  Publicerad 2012-10-03

  Varje år slängs hundratusentals ton kläder bort för att brännas upp. Hittills har orsaken varit att det saknats teknik för textilåtervinning, men nu h...

  Läs artikeln
 • Livsviktig matematik

  Forskaren Johan Hoffman använder en urgammal ekvation för att beskriva såväl turbulent strömning av luft kring flygplan som hjärtats blodflöde. Tack vare Nordens kraftigaste datorsystem och en unik beräkningsmetod kan ekvationen i dag förutsäga hur omvärlden kan påverkas av strömningen. Foto: Christer Gummeson
  Publicerad 2012-09-10

  Med hjälp av avancerade datorsimuleringar hoppas forskare på att kunna minska antalet djurförsök och skona miljön. – Simulering skulle redan nu kunna...

  Läs artikeln
 • SEM Glove stärker greppet

  Publicerad 2012-08-29

  Personer med nervskada eller muskelförsvagning får extra greppstyrka genom KTH-innovationen SEM Glove. – Behovet av den här sortens hjälpmedel kommer...

  Läs artikeln
 • Unikt labb enar forskare och företag

  Publicerad 2012-08-21

  I Greenhouse Labs på KTH samarbetar landets främsta kemiforskare med innovationsdrivna kemiföretag. – Alla jobbar som kollegor, vi vill ge känslan av...

  Läs artikeln
 • Miljonprogrammets styrkor och svagheter

  Erik Stenberg, arkitekt och lärare vid KTH Arkitekturskolan, vill ta vara på miljonprogrammets värden i samband med de framtida renoveringarna av husen. Foto: Christer Gummeson
  Publicerad 2012-08-15

  Tusentals hus som byggdes i miljonprogrammet åren 1965-1974 är nu i akut behov av upprustning. – När de ändå renoveras borde vi passa på att slå ihop...

  Läs artikeln
 • Flytande salt ska värma Afrika och Europa

  Till det senaste inom koncentrerad solenergiteknik hör sol-tornet Molten Salt Solar Tower; en teknikprocess med nitratsalt som värmeöverföringsmedia. I det här direktlagringssystemet för koncentrerad solkraft fungerar nitratsaltet också som lagringsmedia. Bilden visar sol-tornet Gemasolar 20MW i Spanien.
  Publicerad 2012-08-06

  På bara sex timmar tar jordens ökenlandskap emot mer energi från solen än vad hela mänskligheten konsumerar under ett år. – Solkraftverken ”Solar Tow...

  Läs artikeln
 • Rum för nära möten – på distans

  – Jag forskar genom att undervisa och designa. Jag tror på praktikbaserad kunskapsinhämtning, på designdriven forskning som utgår från själva designprocessen, säger Charlie Gullström. Foto: Katarina Ahlfort
  Publicerad 2012-05-28

  Utformningen av våra byggda miljöer kommer i framtiden att påverkas allt mer av IT och nya kommunikationstjänster. – Video är ett byggnadsmaterial. S...

  Läs artikeln
 • Sweden SciLifeLab ska bli ett världsledande forskningsinstitut

  Publicerad 2012-05-21

  Nu ska det framgångsrika forskningscentrat Science for Life Laboratory (SciLifeLab), som grundades av KTH, Karolinska Institutet, Stockholms universit...

  Läs artikeln