Forskningsnyheter

 • KTH med i stort europeiskt universitetssamarbete

  Syftet med UNITE! är att främja samarbeten på både bred front och djupgående med de andra sex partnerlärosätena.
  Publicerad 2019-06-27

  I en stor satsning på utbildning och forskning har EU-kommissionen finansierat 17 stycken europeiska universitetssamarbeten. I vart och ett av dessa i...

  Läs artikeln
 • Heta ämnen där KTH-forskare deltar

  Publicerad 2019-06-26

  Flera forskare från KTH deltar på Almedalsveckan på Gotland. De presenterar aktuell forskning, sprider kunskap och bidrar med expertkompetens i forum ...

  Läs artikeln
 • Ekomat i medvind

  Saltå Kvarn producerar och säljer enbart ekologiskt odlade produkter.
  Publicerad 2019-06-26

  Saltå Kvarn, en föregångare inom ekomat, har vuxit så det knakat de senaste åren – men hamnade i en återvändsgränd. När det inte gick att jobba hårdar...

  Läs artikeln
 • Lärosätena tar helhetsgrepp om sitt klimatarbete

  Publicerad 2019-06-24

  ​36 svenska universitet och högskolor har tagit fram ett gemensamt klimatramverk. Utifrån det ska varje anslutet lärosäte ta fram varsin konkret klima...

  Läs artikeln
 • KTH bland världens hundra bästa

  KTH har klättrat upp över 100-strecket i QS senaste världsranking.
  Publicerad 2019-06-19

  KTH rankas som 98:e främsta lärosäte i världen av QS World University Rankings, en förbättring med sex placeringar jämfört med i fjol. En förklaring t...

  Läs artikeln
 • Scanias långtradare på KTH

  KTH:s rektor Sigbritt Karlsson och Mårten Olsson i diskussion i samband med förnyandet av det strategiska partnerskapet mellan KTH och Scania. Foto: Susanne Kronholm
  Publicerad 2019-06-18

  Hallå där Mårten Olsson, prefekt på institutionen hållfasthetslära vid KTH. Du har finansiering från Scania i nästan två decennier. Det måste väl näst...

  Läs artikeln
 • KTH-forskare har utvecklat teknik som kan möjliggöra nytt teleskop

  A: Översiktsbild på ett förslag till implementering av röntgenteleskopet. B: En av många moduler som bygger upp röntgenteleskopet. C: Sensorer för att registrera röntgenstrålarna. Om man förutom en högupplösande kiselsensor lägger till en sensor gjord av material med högre atomnummer (som CZT) kan man öka effektiviteten för högre energier.
  Publicerad 2019-06-17

  I ett projekt vid Kungliga Tekniska högskolan har forskare utvecklat en helt ny typ av teknik för röntgenteleskop för att observera rymden. Teleskopte...

  Läs artikeln
 • KTH och Sydkorea smartare ihop

  Jens Zander, professor och skolchef på KTH har avtalat om ett samarbete med KETI, forskningsinstitut med spetskompetens inom digitalisering. (Foto: Marc Femenia)
  Publicerad 2019-06-17

  Sverige vill utveckla teknik- och industrisamarbetet med Sydkorea. KTH bidrar genom ett nytt avtal med ett forskningsinstitut inom digitalisering, som...

  Läs artikeln
 • Dilsa Demirbag-Sten får KTH:s stora pris 2019

  Dilsa Demirbag-Sten, årets vinnare av KTH:s stora pris. Foto: Håkan Lindgren
  Publicerad 2019-06-14

  Entreprenören, författaren och journalisten Dilsa Demirbag-Sten får KTH:s stora pris 2019 för sitt arbete för att barn i utsatta områden ska få tillgå...

  Läs artikeln
 • Framtidens krig utspelar sig på internet

  KTH-forskarna Gunnar Karlsson och Pontus Johnson samt vicerektor Annika Stensson Trigell i samspråk med generalmajor Fredrik Robertsson vid Försvarsmakten. Foto: Peter Ardell.
  Publicerad 2019-06-13

  Nu har KTH och Försvarsmakten offentliggjort ett nytt samarbete runt it-säkerhet, detta i form av Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet. E...

  Läs artikeln
 • Minska ditt matsvinn med en app

  Har du koll på att livsmedlen i kylen inte blivit för gamla? (Foto: Fanni Olin Dahl/TT)
  Publicerad 2019-06-11

  Matsvinnet är en lika stor miljöbov som flygresor. Nu hoppas forskare vid KTH kunna halvera maten vi slänger genom mer klimatsmart digital teknik i kö...

  Läs artikeln
 • De placerar Stockholms invånare på kartan

  Från Södertörnsanalysen: Till vänster en visualisering av socio-ekonomiska förutsättningar i Stockholmsregionen och till höger andel hyresrätter i Stockholmsregionens basområden (rött = 100 procent hyresrätter).
  Publicerad 2019-06-05

  Hur ska städer bli mer jämlika, välmående och resurseffektiva? Nu har KTH-forskare i samarbete med bland andra Gapminder, Södertörnskommunerna, Region...

  Läs artikeln
 • Världens största kanal för finansnyheter uppmärksammar KTH:s forskning inom förnybar el

  Smarta elnät handlar om att integrera mer elektricitet från förnybara energikällor i elkraftsystemet.
  Publicerad 2019-06-05

  Att ställa om till förnybar energi är en utmaning för hela världen. Lina Bertling Tjernberg, forskare på KTH, medverkar i ett inslag på CNBC med finan...

  Läs artikeln
 • 600 går från skolbänken till verkligheten

  Publicerad 2019-06-04

  Slutet av maj är högtid för diplomering. Sen börjar allvaret för tekniska studenter med förmågor att kunna rädda världen. Se några av höjdpunkterna fr...

  Läs artikeln
 • De 3D-printar läppstift

  Ellures tänker att deras läppstift ska bidra till ett mer hållbart samhälle genom att företaget bara producerar det som behövs i de exakta färger kunderna vill ha.
  Publicerad 2019-06-03

  Hallå där, Selah Li. Du och tre andra KTH-studenter står bakom uppstartsföretaget Ellure som producerar personliga läppstift i samma sekund som kunden...

  Läs artikeln
 • Tjernobyl inget avslutat kapitel

  Stellan Skarsgård spelar Boris Shcherbina, den tjänsteman som får uppdraget att leda utredningsarbetet efter olyckan. Foto: HBO PRESS
  Publicerad 2019-05-28

  Hallå där, Johan Gärdebo, doktorand i historiska studier av teknik, vetenskap och miljö vid KTH. Du och några forskarkollegor kommer att arrangera en ...

  Läs artikeln
 • ”Min fattiga uppväxt gjorde att jag nu vill ge tillbaka till samhället”

  Publicerad 2019-05-27

  6 000 kronor. Det var summan på det lån som den nybakade KTH-studenten Charlie Hansson tog 2005, och som skulle komma att förändra hans liv. Med sex t...

  Läs artikeln
 • Så vill forskarna förändra EU

  Den 26 maj är det val till EU-parlamentet. Här parlamentsbyggnaden i Strasbourg. (Foto: Jean-Francois Badias/AP/TT)
  Publicerad 2019-05-23

  Vad skulle du bestämma ifall du var EU-kommissionens ordförande för en dag? Några dagar före EU-valet frågar vi sex av KTH:s forskare om vad de vill f...

  Läs artikeln
 • Ett långlivat forskningscentrum inom ett snabbrörligt fält

  James Gross, expert på trådlösa nätverk och föreståndare för ACCESS 2016–2019, håller en avslutande presentation den 8 maj.
  Publicerad 2019-05-22

  Tretton år är lång tid – i synnerhet inom snabbt föränderliga områden som kommunikation, nätverk, styrsystem och datavetenskap. ACCESS har bidragit ti...

  Läs artikeln
 • Forskare på G

  Publicerad 2019-05-22

  Vem har fått vilka anslag? Vilka rön och resultat uppmärksammas i de vetenskapliga tidskrifterna? Under vinjetten Forskare på G ger vi de senaste nyhe...

  Läs artikeln