Forskare på KTH

På KTH arbetar över 2 200 personer inom forskning. Av dessa är majoriteten, cirka
1 500, forskarstuderande, ytterligare ca 460 är forskare eller forskningsingenjörer (med avlagd doktors- eller licentiatexamen) och ca 235 är professorer.

Som forskare på KTH tillhör man en av KTHs skolor. Det vanliga är att en professor har en forskargrupp med doktorander knuten till sig. Gruppen arbetar i ett eller flera projekt som löper över ett till tre år.

Forskarutbildning

Läs om hur det är att vara forskarstuderande:

Forskarutbildning

Innovation och kommersialisering

KTH satsar på att uppmuntra och stödja innovationer och kommersialisering av forskningsresultat. Läs mer om detta under rubriken:

Innovation och kommersialisering

Innehållsansvarig:Louise Gustafsson
Tillhör: Forskning
Senast ändrad: 2012-05-08