Till innehåll på sidan

Forskare på KTH

På KTH arbetar över 2 300 personer med forskning. I den gruppen ingår ett stort antal forskarstuderande samt forskare, forskningsingenjörer (med avlagd doktors- eller licentiatexamen), professorer och övriga akademiska titlar.

Som forskare på KTH tillhör man en av KTHs skolor. Det vanliga är att en professor har en forskargrupp med doktorander knuten till sig. Gruppen arbetar i ett eller flera projekt som löper över ett till tre år.

Forskarutbildning

Läs om hur det är att vara forskarstuderande:

Forskarutbildning

Innovation och kommersialisering

KTH satsar på att uppmuntra och stödja innovationer och kommersialisering av forskningsresultat. Läs mer om detta under rubriken:

Innovation och kommersialisering

Innehållsansvarig:Louise Gustafsson
Tillhör: Forskning
Senast ändrad: 2021-05-07