Till innehåll på sidan

KTH Innovation – kommersialisering av ny teknik

KTH Innovation erbjuder stöd till KTH:s forskare, studenter och anställda som vill skapa nytta på marknaden med sin teknik. Här kan du få hjälp med affärsutvecklingscoaching, patentering, kontrakt och avtal, finansiering, rekrytering och mycket mer.

Skapa nytta med din forskning

På KTH Innovation kan du få stöd i att utveckla ett forskningsresultat eller en idé. Tillsammans kan vi föra ut ny teknik på marknaden och skapa nytta och värde.

KTH Innovations team har stor erfarenhet av att stötta utvecklingen av ny teknik inom alla områden. Du kan få hjälp med affärsutvecklingscoaching och rådgivning, att söka patent, få koll på kontrakt och avtal, säkra finansiering, rekrytera ett team och mycket mer.

Stödet är konfidentiellt och kostnadsfritt och KTH tar inget ägande i din idé.

Fortsätt din forskarkarriär

KTH Innovations stöd är utformat för att du ska kunna fortsätta ditt arbete som forskare på KTH.

Du behöver ingen tidigare erfarenhet av entreprenörskap eller företagsutveckling utan tanken är att KTH Innovations kunskap kompletterar din. Samtidigt utökar du ditt eget kontaktnät och dina kunskaper om nyttiggörande och kommersialisering.

Ta kontakt med KTH Innovation för att höra mer om hur vi kan hjälpa dig utveckla din idé. Du kan också få hjälp att till exempel rekrytera en affärsutvecklare eller licensiera din teknik till ett företag.

KTH Innovations stöd

Kontakt

Vill du undersöka möjligheterna i just din forskning? Det första steget är att ta ett kort möte med KTH Innovation.

Kontakta KTH Innovation

Innehållsansvarig:KTH Innovation
Tillhör: Forskning
Senast ändrad: 2021-05-07