Till innehåll på sidan

Forskningsinfrastrukturer

Att säkerställa väl fungerande forskningsinfrastruktur är centralt för att gemensamt möta de globala samhällsutmaningarna. En forskningsinfrastruktur ska verka som en mötesplats där akademi, industri och andra samhällsaktörer kan mötas för att utveckla sina kompetenser och skapa nya synergier och samarbeten. Forskningsinfrastrukturer bidrar även till utvecklingen av en ny generation starka framtida forskare.

KTH:s infrastrukturer

Aktuell och ändamålsenlig infrastruktur är av grundläggande betydelse för framstående forskning. För att kunna bedriva forskning och utbildning i världsklass är KTH beroende av starka, gemensamma och långsiktigt hållbara forskningsinfrastrukturer i teknikens framkant som är öppna för användare och som drivs av en professionell ledning.

Begreppet forsknings- och innovationsinfrastruktur omfattar allt ifrån stora nationella forskningslaboratorier till mindre laboratorier och enskilda dyrbara instrument. KTH har också testbäddar som nyttjas för såväl forskning som utbildning och innovation – många gånger i samverkan med företag och det omgivande samhället.

För merparten av KTH:s forsknings- och innovationsinfrastrukturer är samverkan med det omgivande samhället av stor vikt. KTH erbjuder därför andra universitet och företag möjligheten att använda utrustning och instrument för att på så sätt bidra till att skapa hållbara nationella forskningsinfrastrukturer, innovationer och en positiv samhällsutveckling.

Hög nyttjandegrad och tillgänglighet

Infrastruktur för forskning och utbildning är ett område där integration är nödvändig för att finansiera investeringar. För forskningsinfrastrukturen krävs en gemensam inventeringsprocess följt av övergripande satsningar med bättre utnyttjande och tillgängliggörande som ledord. Samverkan, såväl med strategiska partners som med andra lärosäten, skapar goda förutsättningar för sådana satsningar.

KTH analyserar kontinuerligt behovet av sina strategiska forskningsinfrastrukturer för att säkerställa att investeringarna används så effektivt och brett som möjligt. Inom allt fler teknikområden är det också nödvändigt att samverka kring infrastruktur på internationell nivå. KTH är delaktig i uppbyggnaden och driften av ett flertal internationella forskningsinfrastrukturer och KTH:s forskare behöver kunna nyttja internationella forskningsinfrastrukturer i sin forskning.

För att säkerställa att verksamheten har tillgång till utrustning och instrument inom strategiskt viktiga områden har KTH bedrivit ett utvecklingsarbete inom forskningsinfrastrukturområdet lett av KTH:s prorektor.

Utvecklingsarbetet resulterade i ett antal kriterier för KTH:s forskningsinfrastrukturer: Criteria for KTH Research Infrastructures.docx (docx 23 kB) .

Kriterierna visar vikten av att forskningsinfrastrukturerna:

  • är strategiska, används av många och är öppna för olika aktörer.
  • har en långsiktig planering vad gäller organisation, finansiering, upprätthållande av ”state-of-the-art” och deras påverkan på/samverkan med samhället.
  • har en kontinuerlig kvalitetsutveckling.

För att strategiskt viktiga infrastrukturer ska ha långsiktiga förutsättningar utlyser KTH årligen centrala medel för uppgraderingar eller införskaffande av ny apparatur till lärosätets etablerade forskningsinfrastrukturer. Årliga utvärderingar genomförs, följt av kvalitetshöjande diskussioner med varje föreståndare.

Kontakt

Prorektor

Gruppchef, Strategiska initiativ, Research Support Office

Koordinator för KTH:s forskningsinfrastruktur, Research Support Office

Innehållsansvarig:Marianne Loor
Tillhör: Forskning
Senast ändrad: 2021-06-24