Till innehåll på sidan

Forskningsmiljöer på KTH

En forskningsinfrastruktur är en plats där akademi, industri och andra samhällsaktörer kan mötas för att utveckla sina kompetenser och skapa nya synergier och samarbeten. Forskningsinfrastrukturer bidrar även till utvecklingen av nya generationer forskare.

För att bedriva forskning och utbildning i världsklass är KTH beroende av starka, gemensamma och långsiktigt hållbara forskningsinfrastrukturer.

Begreppet forskningsinfrastruktur omfattar allt från stora nationella forskningslaboratorier till mindre laboratorier och enskilda, kostsamma instrument.

För merparten av KTH:s forskningsinfrastrukturer är samverkan med det omgivande samhället av stor vikt. KTH erbjuder därför andra universitet samt företag möjlighet att använda utrustning och instrument för att bidra till hållbara nationella forskningsinfrastrukturer, innovationer och en positiv samhällsutveckling.

Hög nyttjandegrad och tillgänglighet

För att kunna finansiera investeringar i infrastruktur för forskning och utbildning krävs en gemensam inventeringsprocess följd av övergripande satsningar med bättre utnyttjande och tillgängliggörande som ledord. Samverkan med strategiska partner och andra lärosäten skapar goda förutsättningar för sådana satsningar.

KTH analyserar kontinuerligt behovet av de strategiska forskningsinfrastrukturerna för att säkerställa att investeringarna används så effektivt och brett som möjligt. Inom allt fler teknikområden är det nödvändigt att samverka kring infrastruktur på internationell nivå. KTH är delaktig i uppbyggnaden och driften av flera internationella forskningsinfrastrukturer som även KTH:s forskare kan nyttja i sin forskning.

För att säkerställa att KTH:s verksamhet har tillgång till utrustning och instrument inom strategiskt viktiga områden har KTH bedrivit ett utvecklingsarbete inom forskningsinfrastrukturområdet, lett av KTH:s prorektor, under rubriken "Kriterier för KTH:s forskningsinfrastrukturer".

Ett antal kriterier för KTH:s forskningsinfrastrukturer finns samlade i detta dokument som kan laddas ned:

Criteria for KTH Research Infrastructures.docx (docx 23 kB) .

Kriterierna visar vikten av att forskningsinfrastrukturerna:

  • är strategiska, används av många och är öppna för olika aktörer
  • har en långsiktig planering vad gäller organisation, finansiering, aktuell kompetens och utrustning (upprätthållande av ”state-of-the-art”), samt dess inverkan på och samverkan med samhället
  • har kontinuerlig kvalitetsutveckling

KTH utlyser årligen centrala medel för uppgraderingar eller införskaffande av ny apparatur till lärosätets etablerade forskningsinfrastrukturer. Årliga utvärderingar genomförs och följs av kvalitetshöjande diskussioner med varje föreståndare.

Kontakt

Prorektor

Gruppchef för strategiska initiativ (Research Support Office)

Koordinatorer för KTH:s forskningsinfrastruktur (Research Support Office)

Innehållsansvarig:Louise Gustafsson
Tillhör: Forskning
Senast ändrad: 2023-06-20