Aktuellt om Digitaliseringsplattformen

Aktuellt på engelska

Plattformens externa aktivititer och nyheter finns huvudsakligen på engelska:

Digitaliseringsplattformens senaste aktiviteter och nyheter (på engelska)

De senaste aktiviteterna

Sommarutställning 2017: Interaktiv media (på engelska)

Nätverksevent 2017: IKT-smarta städer (på engelska)

IKT Impact- och Innovationsdag 2017 (på engelska)

Kontakt

Digitaliseringsplattformen skapar återkommande evenemang som för samman forskare och experter inom informations- och kommunikationsteknologi (ICT).

Kontakta KTH:s Digitaliseringsplattform