Till innehåll på sidan

EIT Digital

För att öka Europas världsledande roll har kommissionen inrättat "EIT - European Institute of Innovation & Technology". Detta är ett nytt oberoende organ inom forskning, innovation och utbildning, vars syfte är att vara central drivkraft för en hållbar europeisk konkurrenskraft genom stimulans av världsledande innovationer inom forskning och utbildning som påverkar samhället.

Knowledge and Innovation Communities (KIC)

Det första steget för EIT var att skapa tre KIC-grupper (inom klimatförändring, informations- och kommunikationsteknik och hållbar energi. KTH är en viktig partner i den andra och tredje av dessa tre KIC:ar; EIT Digital och EIT InnoEnergy.

EIT Digitals webbsida