Till innehåll på sidan

Nationella strategiska forskningsområden (SFO)

Regeringen beslutade år 2009 om en satsning på strategiska forskningsområden (SFO:er) för att skapa världsledande forskning. KTH ansvarar sedan år 2010 för fem SFO:er; E-vetenskap (SeRC), IT och mobil kommunikation (ICT TNG), Molekylär biovetenskap (SciLifeLab), Produktionsteknik (XPRES) samt Transportforskning (TRENoP).