Till innehåll på sidan

Kvantdatorberäkningar för tekniska tillämpningar

WORKSHOP

A quantum computer.
A quantum computer. Photo: Pixabay

Välkommen till en workshop om så kallade brusiga kvantdatorberäkningar i mellanskalan-teknologier (NISQ), -metoder och -algoritmer, med stort fokus på applikationer och praktiska aspekter av detta. Förutom presentationer kommer vi att samla in synpunkter från alla experter för att utveckla en färdplan/agenda om kvantdatorns framtid.

Tid: Ti 2023-10-10 - On 2023-10-11

Plats: KTH Campus, Digital Futures, Osquars Backe 5, floor 2