Utbildning inom digitalisering

KTH erbjuder ett brett utbud av olika internationellt konkurrenskraftiga utbildningsprogram relaterade till digitalisering (informations- och kommunikationsteknik ICT).

Civilingenjörsprogram

Civilingenjörsutbildningarna är på 300 högskolepoäng, och leder till en civilingenjörsexamen från KTH. Utbildningen är forskarförberedande.

Datateknik 300 hp

Elektroteknik 300 hp

Informationsteknik 300 hp

Medieteknik 300 hp

Högskoleingenjörsprogram

Högskoleingenjörsutbildningarna är på 180 högskolepoäng och är mer praktiskt inriktade än civilingenjörsutbildningarna. Utbildningen ger en kandidatexamen från KTH, och behörighet till utbildning på masternivå.

Datateknik Kista 180 hp

Datateknik Haninge 180 hp

Elektronik och Datorteknik 180 hp

Elektroteknik 180 hp

Kandidatprogram

Kandidatutbildningarna är på 180 högskolepoäng och är framtagna att passa den gängse internationella Bolognamodellen. Utbildningen ger en kandidatexamen från KTH, och behörighet till utbildning på masternivå.

Informations- och kommunikationsteknik 180 hp

Masterprogram

Masterutbildningarna är på 120 högskolepoäng, och läses inom ramen för civilingenjörsutbildningarna eller som fristående program. Flertalet masterprogram ges helt på engelska och har en hög andel internationella studenter. Utbildningen är forskarförberedande.

Communication Systems 120 hp

Machine Learning 120 hp

Media Management 120 hp

Människa-datorinteraktion 120 hp

EIT Digital

Det finns också masterprogram inom ramen för EIT, som äger rum på två olika universitet varav KTH är ett. För mer information, se länken nedan.

Skräddarsydda masterprogram 120 hp