Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Om SEEEP sommarforskarskola

SEEEP sommarforskarskola är organiserad som en del av samarbetet mellan det europeiska nätverketet för tekniska universitet, CLUSTER och det kinesiska nätverket, Sino European Engineering Education Platform (SEEEP). Den äger rum varje år, växelvis i Kina och Europa och drivs gemensamt av KTH Kungliga Tekniska högskolan, Eindhovens tekniska universitet, Zhejiang University och Shanghai Jiao Tong University. Skolan syftar till att utveckla tvärvetenskapliga färdigheter hos doktorander relaterade till systemteknik, designtänkande, teamarbete, presentationsförmåga och peer learning.