Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Aktiviteter

Aktiviteter eller evenemang som arrangerats av eller föreslagits av KTH Energiplattformen eller där plattformen deltar på något sätt.

Plattformsdag

KTH Energy Dialogue 2023: Energisäkerhet och motståndskraft

30 november 2023

Foto: Magnus Glans

KTH Energy Dialogue 2023 samlade återigen forskare, studenter och representanter för näringsliv och samhälle på Nymble. Årets tema var energisäkerhet och resiliens.

 Genomförda aktiviteter

Återkommande aktiviteter som KTH Energy Dialogue  (energidialoger) och SEEEP-sommarskolan för doktorander  dokumenteras även separat. 

2023

2022

Skolbesök

2021 

Skolbesök

2020 

2019 

– 2018