Till innehåll på sidan

Aktiviteter

Aktiviteter eller evenemang som arrangerats av eller föreslagits av KTH Energiplattformen eller där plattformen deltar på något sätt.

Plattformsdag

KTH Energy Dialogue 2023: Energisäkerhet och motståndskraft

30 november 2023

KTH Energy Dialogue är KTH Energiplattformens årliga konferens där akademiker samarbetar med industrin och beslutsfattare för att ta itu med utmaningar och visioner för en hållbar omvandling av urbana energisystem.

 Genomförda aktiviteter

Återkommande aktiviteter som KTH Energy Dialogue  (energidialoger) och SEEEP-sommarskolan för doktorander  dokumenteras även separat. 

2023

2022

Skolbesök

2021 

Skolbesök

2020 

2019 

– 2018