Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Framtidens kompetens för ett uthålligt energisystem

Foto: Fredrik Persson

Välkomna till nätverksmöte och dialogsamtal på temat Framtidens kompetens för ett uthålligt energisystem. Sverige, liksom världen, står inför enorm tillväxt inom energisektorn för att möta omställningen för ett uthålligt samhälle och ett energi-oberoende Europa. För detta behövs kompetens. Alla talanger behövs för att vi ska lyckas uppfylla dessa mål och det krävs samarbete. Detta event syftar till att överbrygga broar och låta industri, myndigheter och akademi mötas. Seminariet inleds och avslutas i ett nätverkande med deltagande i utställning av forskare, från myndigheter och näringsliv.

Tid: Må 2022-12-05 kl 13.00 - 18.00

Plats: KTH Campus, Teknikringen 1, Arenan & Torget samt hörsal Gradängsalen

Språk: Svenska

Medverkande: Flera

Exportera till kalender

Eventet arrangeras av KTH:s Energiplattform och på initiativ av föreståndare Lina Bertling Tjernberg, även mottagare av utmärkelsen Årets Kraftkvinna 2021 .

Övergripande agenda

13.00 Nätverkande och mingel (kaffe serveras)
14.00–16.00 Gradängsalen
16.00–18.00 Mingel och nätverkande (enklare förtäring och mingel)

Program Kompetensdag Energi

14.00–16.00 Gradängsalen

Välkomna och öppnande av Kompetensdagen

 • Välkomna, Anders Söderholm, rektor för KTH
 • Öppning av mötet, Lina Bertling Tjernberg, föreståndare KTH:s Energiplattform och presentation av moderator Malin Thorsén samt Christophe Duwig, vice föreståndare KTH:s Energiplattform.

Samtal i tre olika paneler under ledning av moderator

Panel A: Omställning av energisystemet – behov av alla kompetenser – Kraftkvinnorna

 • Helena Olssén, ordförande Kraftkvinnorna och Mälarenergi Elnät 
 • Charlotte Bergqvist, Cloudberry Clean Energy, Årets Kraftkvinna 2022
 • Azra Sapcanin, EON, Årets Kraftkvinna 2020
 • Lina Bertling Tjernberg, Årets Kraftkvinna 2021

Panel B: Omställning av energisystemet – behov från myndighet

 • Robert Andrén, generaldirektör Energimyndigheten
 • Ulrika Hesslow, generaldirektör Energimarknadsinspektionen
 • Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör Svenska kraftnät
 • Anders Persson, generaldirektör Elsäkerhetsverket

Panel C: Omställning av energisystemet – perspektiv från industrin

 • Tobias Hansson, vd Hitachi Energy Sverige
 • Jenny Larsson, vd Schneider Electric Sverige
 • Karl Bergman, forskningschef Vattenfall 

Avslutning och nästa steg

 • Robert Andrén, generaldirektör Energimyndigheten och Lina Bertling Tjernberg, KTH:s Energiplattform.

16.00–18.00 Mingel och nätverkande

Enklare förtäring och mingel i utställning.

Kompetensdag Energi program (pdf 154 kB)
 

KTH Energy Dialogue 2022 – Samarbete & internationalisering

KTH Energy Dialogue är ett årligt evenemang som arrangeras av KTH Energiplattform. Det är en hyllning till energiforskning och en inkluderande mötesplats för dialoger om vetenskapligt baserade lösningar som syftar till de globala hållbara utvecklingsmålen (SDG) och de nationella Agenda 2030-målen.

Programmet för den 17 november 2022 belyste bredden av forskningsfält vid KTH med ett urval av ämnen som är avgörande för hållbar omställning. Specifikt för i år hölls en keynote-föreläsning om världens största fusionsexperiment. Inbjudna gästföreläsare diskuterade vikten av internationellt samarbete, samarbete mellan näringsliv, politik och akademi och att använda affärsmodeller för hållbar tillväxt.

KTH Energy Dialogue för dialoger kring forskning och samverkan medan arrangemanget Framtidens kompetens den 5 december fokuserar på kompetensbehov.