Till innehåll på sidan

En vårtermin präglad av forskningsansökningar

Publicerad 2021-06-22

Ännu en termin har passerat fylld av spännande digitala möten. Mycket har handlat om den pågående elektrifieringen där vi inom KTH Energiplattform bidragit till att fler kan bidra med kunskap från forskningen.

Energiplattformen inledde terminen med att arrangera en workshop  för att ge energiforskare från hela landet för att bidra i arbetet med den nationella elektrifieringsstrategin. Ett mycket välkommet initiativ menade Truls Borgström, samordnare för elektrifieringsstrategin, som deltog under workshopen.

Vårterminen 2021 har haft ett starkt fokus på forskningsansökningar. Vi har lagt ned ett intensivt arbete på att skapa fler fruktsamma samarbeten mellan KTH:s skolor och discipliner. Framförallt har ansökningarna till Energimyndighetens ”Kompetenscentrum för ett hållbart energisystem” stått i fokus. 

Under 2020 utlyste vi inom Energiplattformen interna medel för att förbereda ansökningarna vilket gav en god grund till arbetet. 

När ansökningstiden var slut hade totalt 29 ansökningar kommit in från landets lärosäten. KTH var huvudsökande i fem av dessa, Chalmers tekniska högskola stod för åtta stycken och Uppsala universitet 5 stycken, samt ett flertal där KTH deltog som medsökande. De fem ansökningar där KTH var huvudsökande är: GreenGrids, kompetenscenter inom grön utveckling av elkraftsystem,(cirka 80 milj), KC-H2, ett kompetenscentrum för vätgas (50 milj), REAPS - Tillförlitlig och tillgänglig effektelektroniska system (cirka 36 milj), Nationella urbana energidatalabbet - NUE Data Lab (75 milj) och Centrum för värmepumpande tekniker för värme och kyla (25 milj). Beslut om vilka kompetenscentrum som ska få finansiering planeras vara klara i december 2021.

I slutet av terminen gjorde vi ett digitalt besök på RISE med målet att hitta fler samarbeten med Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. Vi mötte RISE-medarbetare från hela landet för en god orientering vilket också väckte flera idéer till nya samarbeten.  

I juni arrangerade KTH Energiplattform även ett seminarium i riksdagens tillsammans med Rifo.  Här deltog forskare och experter från transportsektorn, elnät, elmarknad och batterisektorn för att dela sina kunskaper med riksdagsledamöterna. En av slutsatserna var att en fortsatt elektrifiering kan bli ett viktigt bidrag till FN:s klimatmål.

Sist men inte minst vill jag påminna om årets KTH Energy Dialogue som går av stapeln den 18 november. Anmäl dig på denna länk

Har du idéer eller förslag för programmet eller vill engagera dig i planeringen av eventet så hör gärna av dig till mig!

Ha nu en skön sommar och ta hand om er så ses vi till hösten igen!

Lina Bertling Tjernberg, föreståndare för Energiplattformen