Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Här ger forskarna svar på tal i energidebatten

– populärvetenskaplig antologi öppnar vägar för omställningen av energisystemet

Framsidan till antologin Mot framtidens energi – den osynliga revolutionen bakom eluttaget av KTH:s Energiplattform och Vetenskap & Allmänhet.
Publicerad 2022-07-14

Världens energisystem måste omvandlas i grunden de kommande årtiondena om vi ska bromsa klimatförändringarna. Samtidigt pågår en mycket polariserad debatt som ställer sig i vägen för lösningarna. Nu ger KTH:s Energiplattform ut en lättläst antologi som kan bidra till klokare beslut baserade på kunskap.

Antologin Mot framtidens energi – den osynliga revolutionen bakom eluttaget ges ut av KTH:s Energiplattform  tillsammans med föreningen Vetenskap & Allmänhet . Här sätter fjorton författare fokus på energiområdet och framförallt den pågående omställningen av energisystemet.

Christophe Duwig. Foto: Håkan Lindgren

– Dagens debatt om vår energiförsörjning är oerhört polariserad. Vi vill ge en annan bild med betoning på den kunskap som behövs för att möta utmaningarna med framtidens hållbara lösningar, säger Christophe Duwig , professor vid institutionen för kemiteknik vid KTH, vice föreståndare för KTH Energiplattform och medarbetare vid KTH Climate Action Centre .

Energiområdet är ett mycket komplext forskningsområde och ingen kan säga sig fullt ut förstå dagens sammanlänkade energisystem. Därför krävs samarbete och oberoende kunskap om vi ska klara av uppgiften att omvandla energisystemet.

Lina Bertling Tjernberg. Foto: Ateljé Uggla

– Vi vill initiera ett samtal baserat på kunskap där vi tillsammans kan hitta lösningarna för framtidens energisystem. Samtidigt gör vi inget anspråk på att ge en komplett bild utan ser antologin som ett sätt att stödja det offentliga samtalet med en oberoende kunskapsplattform, säger Lina Bertling Tjernberg , professor i elkraftnät vid KTH och föreståndare för KTH:s Energiplattform. 

Lättläst och kunskapssprängd

Hur blev vi så beroende av olja och gas? Vad är egentligen biomassa? Och finns det hållbara sätt att använda kärnkraft? Antologin besvarar många av frågorna som ofta hastas förbi och ger en bred bild av dagens kunskapsläge. Här finns även det mer oväntade som hur bajs kan bidra till en hållbar utveckling.

Extra kraft har lagts på att göra texterna lättillgängliga med ett populärvetenskapligt språk och innehåll. Förhoppningen är att antologin kan höja kunskapen om energi hos såväl politiker, näringslivsrepresentanter som hos allmänheten. Även skolor kan använda den för att bredda och fördjupa sin undervisning.

Att sprida sin kunskap är en viktig uppgift som forskare och därför föll valet på att göra en bok tillsammans med den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet.

– Ett av målen med antologin är att ge en bas för en bättre förståelse av energiområdet genom att problematisera istället för att polarisera. Som energiforskare är det vår uppgift att hjälpa till att accelerera omställningen av vårt energisystem för att vi tillsammans ska kunna lyckas hantera klimatutmaningarna, säger Christophe Duwig.

Förhoppningen är också att antologin kan stärka kunskaperna inför höstens riksdagsval där energifrågan troligen blir bland de mest uppmärksammade.

– Vi har bråttom om vi ska kunna uppnå de globala klimatmålen men energidebatten har hittills inte varit vidare konstruktiv. Här hoppas vi att antologin kan ge väljarna möjligheten att vara mer källkritiska till högljudda utspel inför hösten val, säger Lina Bertling Tjernberg.

Den 24 augusti kl 14-15 hålls ett webbinarium om boken i regi av KTH Energiplattform och Vetenskap & Allmänhet. Mer information och anmälan

Mot framtidens energi – den osynliga revolutionen bakom eluttaget 

Redaktörer: Fredrik Brounéus, VA och Christophe Duwig, KTH
Översättningar: Fredrik Brounéus, VA och Helen Garrison, Vetenskap & Allmänhet
Illustrationer: Lotta Waesterberg Tomasson, Vetenskap & Allmänhet
Formgivning: Pelle Isaksson, Vetenskap & Allmänhet

Författare:

 • Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftnät, KTH
 • ​​Matthäus Bäbler, docent i kemiteknik, KTH
 • Fredrik Brounéus utredare vid den ideella organisationen Vetenskap & Allmänhet
 • Ann Cornell, professor vid institutionen för kemiteknik, KTH
 • Daniel Ddiba, forskare vid Stockholm Environment Institute och KTH
 • Christophe Duwig, professor vid institutionen för kemiteknik, KTH
 • Carlo Fischione, professor i Internet of Things vid skolan för elektroteknik och datavetenskap, KTH
 • Kerstin Forsberg, docent i kemiteknik, KTH
 • Fredrik Heiding, doktorand, KTH
 • Christopher Hulme, docent vid institutionen för materialvetenskap, KTH
 • Per Högselius, professor i teknikhistoria, KTH
 • Cecilia Katzeff, docent i människa–datorinteraktion och fil.dr i psykologi, KTH
 • Henrik Kusar, docent i kemiteknik, KTH
 • Pär Olsson, professor i fysik, KTH

Så kan du läsa boken

Boken kan läsas gratis online, laddas ner kostnadsfritt som pdf (på svenska och engelska) via VA:s webbplats , alternativt köpas i pappersform eller som e-bok i bokhandeln eller direkt från förlaget .

Text: Magnus Trogen Pahlén

Delta i KTH Energiplattforms evenemang i höst

KTH Energy Dialogue 2022

KTH Energy Dialogue är Energiplattformens årliga konferens den 17 november där akademiker samarbetar med industrin och beslutsfattare i syfte att ta itu med utmaningar och visioner för en hållbar omvandling av urbana energisystem.

Registrering tillgänglig, program meddelas senare

Framtidens kompetens för ett uthålligt energisystem

Välkomna till nätverksmöte/dialogsamtal den 5 december som handlar om den framtida kompetensen och samarbetet som behövs för ett uthålligt energisystem. Sverige, liksom världen, står inför enorm tillväxt inom energisektorn för att möta omställningen för ett uthålligt samhälle och ett energioberoende Europa. Evenemanget har som syfte att överbrygga broar och låta industri, myndigheter och akademi mötas. 

Progam och registrering