Till innehåll på sidan

Nystart för doktorandskolan SEEEP drog rekordantal deltagare

En man som undervisar studenter via ett möte på datorn.
En av lärarna under sommarskolan var David Smeulders, professor i Energy Technology vid Eindhoven University of Technology. Här en skärmdump från en av de kinesiska studenternas skärm under den första skoldagen.
Publicerad 2021-09-14

I augusti var det dags för nystart av den internationella sommarskolan för doktorander, SEEEP High Level Summer School, efter ett års pandemiuppehåll. Tack vare ett nytt digitalt format fick skolan ett rekorddeltagande av 58 studenter från 17 universitet i Europa och Kina.

Tidigare har SEEEP High Level Summer School arrangerats vartannat år i Europa och vartannat i Kina, men i år blev alternativet att köra den helt online. Resultatet blev ett rekordhögt deltagande av 58 internationella studenter. Tidigare har deltagandet begränsats bland annat av resekostnader till cirka 20 doktorander.

En man med kort mörkt hår, skägg, glasögon och rosa skjorta.
Björn Laumert. Foto: KTH

– Nästa år hoppas vi kunna kombinera den digitala formen med en resa för ett urval av doktoranderna. Då kan vi fortsätta ha den stora impact som skapas av det höga antalet deltagare, säger Björn Laumert, professor vid Skolan för industriell teknik och management (ITM) och ansvarig för SEEEP vid KTH. Han är även medlem i Energiplattformens referensgrupp.

– Vi behöver utveckla en bättre förståelse av våra olika länders respektive utgångspunkter i arbetet med klimatomställningen, och det skapas bäst av personliga kontakter.

Sommarskolan vänder sig till doktorander inom energiområdet och ger dem en insikt i hur deras egen forskning kan bidra till att lösa utmaningarna i klimatomställningen. Samtidigt får de nya kontakter och tillgång till ett internationellt nätverk av forskare inom energiområdet.

Skapar nya nätverk
Årets sommarskola hade temat: energiomställning för nollutsläpp av klimathotande gaser. De två veckorna innehöll föreläsningar från universitet och företag under förmiddagarna och grupparbeten under eftermiddagarna. Där kartlade doktoranderna olika angreppssätt för att minska utsläppen, allt från koldioxidinfångning och -lagring till utnyttjande av biomassa och vätgas. Varje grupp mixade personer från olika universitet och världsdelar för att bidra till nätverksbyggandet.

– En viktig del av målet är att skapa nätverk mellan doktoranderna, framförallt mellan oss i Europa och forskarna i Kina. Vi behöver bli bättre på kunskapsöverföring för kunna möta klimatmålen tillsammans, säger Björn Laumert.

En skärmdump från utbildningen där deltagarna ses interagera.
Var och en av de tio utmaningarna under kursen löstes av studentgrupper som mixade deltagare från olika universitet och länder. Foto: Skärmdump

Utbyte av kunskap
Det är sällan som så stora doktorandkurser med så många deltagare från olika länder arrangeras, menar Björn Laumert. Det öppnar för att utbyta kunskap både mellan länder och ledande energiforskare.

– Vi får en koncentrerad inblick i vad andra universitet och länder prioriterar. I år såg vi bland annat en skiftning av Kinas forskning mot utvecklingen av fler metoder att fånga upp och lagra koldioxid.
SEEEP High Level Summer School är även ett bra sätt att stärka samarbetet mellan KTH och partneruniversiteten, betonar han.

– Även vi som deltar som lärare får en bra möjlighet att hitta nya samarbeten, både i form av nationsöverskridande forskningsprojekt och gemensamma utbildningar, säger han.

SEEEP High Level Summer School 2021

Här deltog 58 doktorander från totalt 17 olika universitet. Kina deltog med flest doktorandstudenter, 37 stycken, och från Europa kom 21 studenter.

Bland de tio utmaningarna som studenterna arbetade med fanns nya batterilösningar, koldioxidinfångning och lagring, biomassa, vätgasens möjligheter och smartare uppvärmning och kylning.

Arrangörer var KTH, Eindhoven University of Technology, Shanghai Jiao Tong University och Zhejiang University. Bland finansiärerna finns förutom deltagande universitet, konsortiet Cluster  och universitetsnätverket Unite .

Text: Magnus Trogen Phalén