Energiplattformen

Energiplattformens syfte är att skapa ett multidisciplinärt forsknings- och innovationsklimat på KTH. Vi stödjer den synergi som möjliggör för KTH att spela en väsentlig roll i utvecklingen av hållbara energisystem. 

Energiforskning på KTH ~ 450 forskare, 48 forskargrupper och 15 forskningscentra

Teknikvetenskaplig forskning, utbildning och innovation står i centrum för omvandlingen av dagens energisystem. Uthållighet, säkerhet och kostnadseffektivitet är tre nyckelbegrepp för framtidens energiförsörjning. Klimat- och miljöpåverkan är starkt förknippat med energianvändning och energiproduktion. Forskare och studenter vid KTH deltar i den globala ansträngningen att utveckla ny kunskap och innovationer inom energisektorn som avvärjer hotet mot vår miljö och möjliggör en uthållig ekonomiskt utveckling för jordens befolkning.

Energiplattformens uppgift är att ge energiforskningen på KTH nya möjligheter. Samarbeten baserade på kompetens och excellens vid KTH stödjs för att skapa en sant multidisciplinär forskningsmiljö, som kan ger KTH förutsättningarna för att bli spela en avgörande roll i utvecklingen av ett nytt hållbart energisystem.

MER OM PLATTFORMEN SAMT INFORMATION OM ENERGIFORSKNING, UTBILDNING, OCH NYHETER FINNS PÅ VÅR ENGELSKA SIDA. KLICKA HÄR! 

Forskning

Energiforskning pågår på många av enheterna på KTH. Den här delen av energiplattformens hemsida beskriver energiforskningen utifrån olika ämnesområden.

Energiforskning

Utbildning

KTH tillhandahåller en rad utbildningar med fokus på energi. Däribland såväl mobilitetsutbildningar inom Erasmus Mundus som civilingenjörsprogram.

Energiutbildningar

Till sidans topp