Om ICT-forskning på KTH

ICT (Informations och kommunikationsteknologi) är ett av KTH:s fem tvärdisciplinära fokusområden. ICT-området samlar forskare från fem av KTH:s skolor, belägna vid Valhallavägen och i Kista.

Informations- och kommunikationsteknologi

Samarbete för att stärka
Sveriges mest heltäckande
forskningsmiljö inom ICT

KTH har en mycket bred och djup profil inom ICT, med världsledande forskning inom skilda ämnen som datalogi, sensorteknik, signalbehandling, kommunikationsnätverk, programvarukonstruktion, reglerteknik, distribuerade system, modellering och simulering, komponenter, mekanik, och interaktionsdesign. Det strategiska fokusområdet ICT samlar forskare från fem av KTH:s skolor, belägna vid Valhallavägen och i Kista. Tillsammans utgör vi en dynamisk forskningsmiljö med brett industrisamarbete, fyra civilingenjörsprogam och ett stort antal masterprogram. Läs mer

Kontakta oss

Är du intresserad av den tvärvetenskapliga forskningen inom ICT på KTH?

Till sidans topp