Industriell transformationsplattformens nyheter, utlysningar och projekt

 • Swelife och Medtech4Health - Samverkansprojekt för bättre hälsa hösten 2019

  Publicerad 2019-10-01

  Swelife och Medtech4Health vill hjälpa Sverige att förbli världsledande inom life science. Målet är att främja förnyelse och innovation för en mer vär...

  Läs artikeln
 • Utlysning i AI och bioelektronisk medicin

  Publicerad 2019-05-02

  MedTechLab utlyser programområde 2 som fokuserar på AI och bioelektronisk medicin.

  Läs artikeln
 • Internationell utlysning om klimat, miljö och hälsa

  Publicerad 2019-04-30

  Nu kan forskare i Sverige söka medel i Belmont Forums utlysning: Climate, Environment and Health. Utlysningen riktar sig till internationella och tvär...

  Läs artikeln
 • Utlysning Trafik och Region 2020

  Publicerad 2019-04-12

  Utlysningen, Trafik och Region 2020 är öppen. Den aktuella utlysningen omfattar forskning inom hållbar trafik- och regional utvecklingsplanering. KTH ...

  Läs artikeln
 • ”KTH kraftsamlar för att stötta industrins omställning”

  Publicerad 2019-04-08

  -Vi står riggade inför ett decennium som kommer att vara avgörande för klimatet och människans fortsatta liv på planeten. Industrin står för en del av...

  Läs artikeln
 • Bidrag till forskningsmiljö inom naturvetenskap och teknikvetenskap

  Publicerad 2019-02-28

  Individuell forskare kan med 2-5 medverkande ansöka om 2-3 miljoner SEK/år under en sexårsperiod. Syftet med bidraget är att stödja forskning med ett ...

  Läs artikeln
 • Vinnova utlyser Innovationer för ett hållbart samhälle 2018

  Publicerad 2018-06-19

  Vill du bidra till att lösa stora samhällsutmaningar genom utveckling av ny kunskap och kompetens? För att uppnå detta behövs i många fall gränsöversk...

  Läs artikeln
 • FoU-anslag från Richertska Stiftelsen

  Publicerad 2018-02-19

  Varje år delar stiftelsen J Gustaf Richerts Stiftelse ut stipendier och anslag för att främja forskning, undervisning och utbildning inom områdena mil...

  Läs artikeln