Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Fordonsdalen Stockholm

Region Stockholm driver tillsammans med KTH:s forskningsplattformar Transport och Industriell Transformation projektet Fordonsdalen Stockholm. Målet är att stärka den regionala fordonsindustrins konkurrenskraft i omställningen till framtidens hållbara transportsystem.

En vy över Stockholms stadshus och trafik.
Stockholm. Foto: Istock

Projektet Fordonsdalen Stockholm pågår under 2020-2023 och samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Målet är att utveckla fordonsindustrin i regionen och säkerställa dess tillväxt och internationella konkurrenskraft. Det syftar också till att stärka den regionala fordonsindustrins konkurrenskraft i övergången till ett framtida hållbart transportsystem.

Fordonsdalen Stockholm har som mål att

  • Etablera Fordonsdalen Stockholm
  • Utveckla en bred, stärkande samverkansorganisation för Fordonsdalen
  • Bidra till ökad kapacitet för små och medelstora företag (SMF)
  • Utveckla samarbetsmodeller och demonstrationer av rön i regionen
  • Öka tillgängligheten till den gemensamma forsknings- och innovationskapaciteten i området
  • Utveckla tillgänglighet till testarenor, pilottester och samarbetsmodeller

Se en film om Fordonsdalen Stockholm

Kompetensutveckling/omställning

När transportekosystemet blir digitalt, elektriskt och uppkopplat ökar efterfrågan på ett kompetensskifte inom fordonsbranschen. En viktig utmaning är kompetens. KTH ansvarar för detta område inom projektet Fordonsdalen React.

Flera företag i regionen kommer att dra nytta av olika initiativ som stärker deras anpassningsförmåga. KTH utvecklar en helt ny lärplattform för kompetensutveckling som är anpassad efter branschens behov, byggd med ny smart teknik och med nya sätt att arbeta för att möta personliga lärandekrav. Resultatet förväntas bli en rejäl kompetenshöjning inom nyckelområden för omställning hos företagen.

Kompetensskifte för en hållbar fordonsindustri

Detta är ett ettårigt samarbetsprojekt mellan Region Stockholm, KTH, Södertälje Science Park och Fordonskomponentgruppen, FKG, med fokus på grön omställning. Projektet samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Fordonsindustrin genomgår en stor omvandling driven av klimatutmaningar och en snabb teknisk utveckling. Denna omvandling kräver ett nytt och intensifierat hållbarhetsarbete. KTH har tagit fram en kurs "Hållbara transportsystem" för Scania. Scania fick snabbt användbar kunskap som de omvandlade till förbättringsprojekt för att sätta hållbarhet ännu mer i fokus i verksamheten.

I projektet ingår att anpassa befintlig kurs till små och medelstora företag så att projektet bidrar till en ökad kompetens på företaget och att deras hållbarhetsarbete därigenom kan utvecklas och påskyndas.