Till innehåll på sidan

Affärsmodeller

Inom forskningsområdet affärsmodeller verkar industrierna fordon/transport, pharma, infrastruktur och livsmedel. Nedan är de forskargrupper och centrum på KTH som bedriver forskning inom forskningsområdet och något eller några av industrierna.