Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Inspelningar från KTH Transformation Day 2022 ute nu

Publicerad 2023-01-23

Över 140 personer från akademi och industri samlades på KTH i oktober 2022 för att diskutera omvandlingen av livsmedelsindustrin. Livsmedelsindustrin står för en fjärdedel av koldioxidutsläppen och står därmed inför en gigantisk omställning, från produktion, transport till ändrade matvanor. Många deltagare reflekterade över hur viktigt det är att KTH nu tar initiativ och leder omställningen. Sessionerna spelades in.