Innovativt forskningsklimat, obegränsade möjligheter

KTH är Sveriges största universitet för teknisk forskning. Hos oss samlas fakultet och forskare från hela världen. Forskning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi. Det innovativa klimatet främjar mångsidiga lösningar och vidden i verksamheten kräver variation i fokus, förhållningssätt och formering.

Vi strävar efter att skapa en öppen atomsfär och bryta ner traditionella barriärer mellan ämnesdiscipliner. Grundläggande och tillämpad forskning utförs parallellt, och desamma gäller för multidisciplinär och ämnesinriktad forskning.

Tillsammans med näringsliv och samhälle arbetar KTH för hållbara lösningar på några av mänsklighetens största utmaningar: klimatförändringar, framtidens energiförsörjning, urbanisering och livskvalitet för en snabbt växande, åldrande befolkning. Med hänsyn till de globala utmaningarna har KTH utformat fem fokusområden; energi, transport, material, informations- och kommunikationsteknik samt livsvetenskap. Men vår forskning omfattar mer än dessa fem områden.

Det nära samarbetet med samhället och industrin skapar också bättre möjligheter för implementering av forskningsresultat och ger forskare möjligheter att se sitt arbete ha en märkbar påverkan på det omgivande samhället.

Hållbar utveckling

KTH:s verksamhet driver en hållbar omställning genom att förbättra, utveckla, analysera och utvärdera samhällets och industrins resurser.

Ranking i världsklass

KTH är rankat som 10 bästa tekniska universitet i Europa, bland de 100 bästa i världen och topp 50 i världen inom fem ämnesområden.

Centrum på KTH

Vid KTH:s centrum bedrivs forskning framför allt inom nya områden och ofta i samarbete med samhälle, näringsliv och andra universitet.

Till sidans topp