Innovativt forskningsklimat, obegränsade möjligheter

KTH är Sveriges största universitet för teknisk forskning. Hos oss samlas fakultet och forskare från hela världen. Forskning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi. Det innovativa klimatet främjar mångsidiga lösningar och vidden i verksamheten kräver variation i fokus, förhållningssätt och formering.

Vi strävar efter att skapa en öppen atomsfär och bryta ner traditionella barriärer mellan ämnesdiscipliner. Grundläggande och tillämpad forskning utförs parallellt, och desamma gäller för multidisciplinär och ämnesinriktad forskning.

Tvärvetenskapliga fokusområden

Utifrån den forskning vi är extra starka inom har KTH utformat fem fokusområden. Dessa fungerar som plattformar för tvärvetenskaplig forskning.

Forskning på KTH bedrivs inom ett brett område och är uppdelat på tio olika skolor:

Samarbete för att möta utmaningar

Tillsammans med näringsliv och samhälle arbetar KTH för hållbara lösningar på några av mänsklighetens största utmaningar: klimatförändringar, framtidens energiförsörjning, urbanisering och livskvalitet för en snabbt växande, åldrande befolkning. Vårt nära samarbetet med samhället och industrin ger bra möjligheter för implementering av forskningsresultat och ger forskare möjligheter att se sitt arbete få en märkbar påverkan på det omgivande samhället.

Hållbar utveckling

KTH:s verksamhet driver en hållbar omställning genom att förbättra, utveckla, analysera och utvärdera samhällets och industrins resurser.

Ranking i världsklass

KTH är rankat som 10 bästa tekniska universitet i Europa, bland de 100 bästa i världen och topp 50 i världen inom fem ämnesområden.

Centrum på KTH

Vid KTH:s centrum bedrivs forskning framför allt inom nya områden och ofta i samarbete med samhälle, näringsliv och andra universitet.

Till sidans topp