Till innehåll på sidan

Life Science-plattformen

Life Science är ett tvärvetenskapligt område format genom konvergensen av ingenjörsvetenskap, fysik och matematik. Flera forskningsgrupper på KTH är världsledande inom respektive expertisområde.

Life Science-plattformen innefattar sju tematiska forskningsområden  som främst berör människors hälsa och sjukvårdssystemet men även angränsande områden som exempelvis miljö och hållbarhet. Gemensamt för all denna forskning är bidraget till människans välbefinnande.

Ett mål är att underlätta interaktion mellan KTH-expertis och externa partners inom akademi, offentlighet och företag med intresse för Life Science-forskning.

Nyheter