Plattformen Life Science Technology

Life Science Technology är ett tvärvetenskapligt område format genom konvergensen av ingenjörsvetenskap, fysik och matematik. Flera forskningsgrupper på KTH är världsledande inom respektive expertisområde.

Aktuellt

Plattformens aktuella nyheter och aktiviteter finns huvudsakligen på engelska.

Senaste aktiviteter och nyheter (på engelska)