Plattformen Life Science Technology

Life Science Technology är ett tvärvetenskapligt område format genom konvergensen av ingenjörsvetenskap, fysik och matematik. Flera forskningsgrupper på KTH är världsledande inom respektive expertisområde.

Forskning inom Life Science Technology

KTH har både grundforskning och tillämpad forskning inom Life Science Technology. Denna tvärvetenskapliga forskning berör främst människors hälsa och sjukvårdssystemet, men också angränsande områden som t ex miljö och hållbarhet. Gemensamt för all denna forskning är bidraget till människans välbefinnande.

Mer om KTH:s forskning inom Life Science Technology

Aktuellt på engelska

Plattformens aktuella nyheter och aktiviteter finns huvudsakligen på engelska.

Senaste aktiviteter och nyheter (på engelska)