Om plattformen

KTH:s plattformsorganisation för teknologi inom livsvetenskap (Life Science Technology-plattformen) skapades för att stötta och katalysera tvärvetenskaplig forskning inom Life Science Technology-området. Ett viktigt mål är att underlätta interaktion mellan expertis vid KTH och externa partners inom akademi, offentlighet och företag med intresse för forskning inom Life Science Technology.

För närvarande finns informationen endast på engelska.

Om plattformen för Life Science Technology Platform (på engelska)