KTH:s Materialplattform

Materialvetenskap är ett viktigt forskningsområde på KTH, med starka band till den svenska industrin. En av de allra första avdelningarna på KTH grundades för att förse gruvindustrin med kvalificerade ingenjörer. Idag är Materialplattformen ett av KTH:s sex tvärvetenskapliga fokusområden.

Aktuellt

KTHs Materialplattform arrangerar "KTH Materials Platform Day" den 18 juni, 2019. 

KTHs Materials Platform Day