Till innehåll på sidan

KTH Materialplattformen

Materialforskningen på KTH täcker ett brett spektrum av material och tillämpningar över stora delar av KTH och verkar mot för Sverige centrala industriområden som metall och gruvnäring, kemi, träfiber, elektronik och medicinsk teknik.

För KTH-forskare

Fler nyheter, events och utlysningar för KTH-forskare finns på internwebben .

En plattform för samverkan

Materialforskning på KTH

KTH:s Materialplattform ansluter mer än 1000 forskare i över 80 forskargrupper och 26 kompetenscentrum  i 6 tematiska forskningsområden  relaterat till material. 

Materialvetenskap har traditionellt sett varit ett viktigt multidisciplinärt forskningsområde på KTH med starka band till svensk industri och områden som mekanik, processteknik, design, produktutveckling och livscykelanalys. Material är ett av KTH:s sex multidisciplinära fokusområden med många forskningsprojekt som syftar till att bidra till en hållbar utveckling.

Forskningsområden

Polymer i närbild

Polymermaterial

Ritning över nya material

Nya material

Energimaterial närbild

Material för energitillämpningar

Trädstam

Hållbara material

Aktuellt