Till innehåll på sidan

Materialplattformen

Materialforskningen på KTH täcker ett brett spektrum av material och tillämpningar över stora delar av KTH och verkar mot för Sverige centrala industriområden som metall och gruvnäring, kemi, träfiber, elektronik och medicinsk teknik.

Se film om vad plattformen erbjuder.

För KTH-forskare

Fler nyheter, arrangemang och utlysningar endast för KTH-forskare finns på plattformens interna sidor .

KTH:s materialplattform ansluter mer än 1000 forskare i över 80 forskningsgrupper och 26 kompetenscentrum  i sex tematiska forskningsområden  relaterat till material. 

Materialvetenskap har traditionellt sett varit ett viktigt multidisciplinärt forskningsområde på KTH med starka band till svensk industri och områden som mekanik, processteknik, design, produktutveckling och livscykelanalys. Material är ett av KTH:s fem multidisciplinära fokusområden med många forskningsprojekt som syftar till att bidra till en hållbar utveckling.

Forskningsområden