Utlysning i AI och bioelektronisk medicin

Deadline: 2019-06-03

UTLYSNING

Publicerad 2019-05-02

MedTechLab utlyser programområde 2 som fokuserar på AI och bioelektronisk medicin.

För att godkännas krävs att projekten involverar forskare från KTH och KI. Projekten ska ha potential att åstadkomma genombrott i utvecklingen av hur artificiell intellligens och/eller bioelektronisk medicin används inom hälsovården, företrädesvis inom områden där samhället upplever hög sjukdomsbörda, som kroniska- eller denerativa sjukdomsområden.

Alla ansökningar hanteras via Region Stockholms ansökningsportal för forskningsansökningar. 

Utlysningstext

Innehållsansvarig:Cecilia Aflodal
Tillhör: Forskning
Senast ändrad: 2019-05-02