Till innehåll på sidan

Öka kunskapen om industriell omställning på KTH

Kerstin Forsberg, vice föreståndare för Industriell transformation

Publicerad 2019-06-20

Kerstin Forsberg är en av två vice föreståndare för forskningsplattformen för Industriell transformation.

– Vi bidrar alla med olika kompetenser för att bolla idéer och frågor på ett bra sätt. Dessutom når vi ut bredare bland forskargrupperna på KTH, säger Kerstin Forsberg , docent i kemiteknik, samt en del av ledningsgruppen för initiativet kring cirkulär ekonomi vid KTH.

Industriell transformation är ett brett begrepp och beskriver en önskad förändring av ett företag eller en hel sektor. Plattformen ska samla KTH-forskare som stödjer industrins omställning till en hållbar, CO2-neutral verksamhet med stärkt konkurrenskraft. När hon fick frågan om att bli vice föreståndare så var det mycket välkommet.

– Det är spännande att bidra till arbetet med att koppla samman människor som vill arbeta mot vårt gemensamma mål. Att underlätta för industrins nödvändiga omställning är ett sätt att möta klimatförändringarna, säger hon.

– Nu behöver vi få en överblick över all de omställningsprocesser som pågår inom olika företag, och förstå hur vi bäst kan bidra till dem, och vad de kommer att innebära för olika sektorer.

Bättre resursåtervinning

Kerstin Forsbergs eget område är kemiteknik, men inriktning på separationsprocesser. En av tillämpningarna av det är att bidra till en bättre resursåtervinning.

– Vi försöker utveckla processer för att utvinna värdefulla resurser från avfall. Till exempel har vi haft ett projekt där vi försökt återvinna värdefulla grundämnen från förbrukade bilbatterier. I det fallet var det nickelmetallhydridbatterier men vi hoppas också arbeta med återvinning av litiumjonbatterier, säger hon.

Nästa steg är att producera batterier som är lättare att återvinna. Här ingår att klarlägga vilka drivkrafter som finns i industrin i dag, och hur en värdekejda kan se ut för framtida insamling och återvinning.

Arbetet sker tvärvetenskapligt och i nära samarbete med industripartners. Till exempel med LKAB där för forskarna försöker ta tillvara biprodukter från gruvverksamheten.

– Vi har arbetat med ett apatitkoncentrat som LKAB erhåller när de processar järnmalm. Ur koncentratet kan vi ta tillvara på fosfor och sällsynta jordartsmetaller.

Hon arbetar även i det EU-stödda SCALE-projektet med målet att återvinna skandium från olika avfallsmaterial. Skandium används tillsammans med aluminium för att skapa lätta och starka legeringar som kan användas bland annat av flygindustrin.

Om tio år hoppas hon ha bidragit till en större kunskap bland KTH:s forskare om vilka förändringar som krävs för en omställning.

– Det finns redan flera pågående projekt och intitiativ på KTH som kommer att tjäna på en bättre samordning genom forskningsplattformen.