Till innehåll på sidan

Vinnova utlyser Innovationer för ett hållbart samhälle 2018

Deadline: 2 oktober 2018

Publicerad 2018-06-19

Vill du bidra till att lösa stora samhällsutmaningar genom utveckling av ny kunskap och kompetens? För att uppnå detta behövs i många fall gränsöverskridande projekt av banbrytande karaktär. Utlysningen omfattar områdena miljö, transport och hållbara städer. Ansökningsperioden pågår till och med den 2 oktober 2018.

Se mer information, www.vinnova.se/e/innovationer-for-ett-hallbart-samhalle-2018/innovationer-for-ett-hallbart-samhalle-2018/

Den 15 juni öppnade Vinnovas utlysning ”Innovationer för ett hållbart samhälle” (IHS) som fokuserar på områdena miljö, transport och hållbara städer. Projekten ska bidra till utveckling av ny kunskap som ska leda till betydande samhällsnytta. För att uppnå detta behövs i många fall gränsöverskridande projekt av banbrytande karaktär. För att söka medel krävs minst två projektparter varav en ska vara en forskningsorganisation.

Den 31 augusti, kl 10.00-11.00 är du välkommen till vårt informationsmöte som äger rum hos Vinnova i Stockholm.