Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Transportrelaterade EIT - KIC:ar

För att öka Europas världsledande roll har kommissionen inrättat "EIT - European Institute of Innovation & Technology". Detta är ett oberoende organ inom forskning, innovation och utbildning, vars syfte är att vara central drivkraft för en hållbar europeisk konkurrenskraft genom stimulans av världsledande innovationer inom forskning och utbildning som påverkar samhället.

Det första steget för EIT var att skapa tre KIC-grupper (KIC - Knowledge and Innovation Community) inom klimatförändring, informations- och kommunikationsteknik och hållbar energi. KTH är en viktig partner i tre KIC:ar; EIT Urban Mobility, EIT Digital och EIT InnoEnergy.